Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Roy Sijbom | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Management van creatieve ideeën: De invloed van positiemacht en prestatiedoelen

door Roy Sijbom

Onderzoek

Creativiteit en innovatie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties en worden gezien als cruciale bronnen om competitief te blijven. Leidinggevenden in middel-management posities vervullen hierbij een belangrijke rol, omdat zij verschillende niveaus binnen een organisatie met elkaar ‘verbinden’. Omdat deze leidinggevenden zowel met hun ondergeschikten als hun meerderen relaties onderhouden, zullen zij ook vanuit deze verschillende lagen van de organisatie suggesties en ideeën voor innovatie en verbetering tot zich kunnen krijgen die geïntegreerd dienen te worden. Een relevante vraag is dan ook of het uit maakt door wie een creatief idee wordt aangedragen. Ofwel, is er een verschil tussen de mate van integratie van creatieve ideeën die door een meerdere worden aangedragen ten opzichte van ideeën die door een ondergeschikte worden aangedragen?

Lees verder

Creativiteit op de werkvloer: niet uitsluitend bij Apple en Facebook!

door Roy Sijbom

Onderzoek

Wanneer mensen wordt gevraagd naar hun associaties aangaande creativiteit binnen organisaties, en meer in het bijzonder creativiteit van werknemers, dan is de kans groot dat er voorbeelden worden gegeven van creatieve organisaties zoals Apple en Facebook. Dit is natuurlijk niet geheel onterecht, maar het zorgt er tegelijkertijd wel voor dat er een ietwat eenzijdig en dus onvolledig beeld ontstaat over wat creativiteit van werknemers precies inhoudt. Lees verder

Creativiteit in organisaties: De cruciale rol van middelmanagers

door Roy Sijbom

Onderzoek

In de huidige dynamische omgeving van globale competitie, zijn creativiteit en innovatie de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties om zich te kunnen aanpassen aan deze veranderende omgeving waarin zij opereren. Creativiteit en innovatie worden door organisaties dan ook gezien als belangrijke bronnen om competitief te blijven en om de levensvatbaarheid van de organisatie te waarborgen. Lees verder

Doeloriëntaties: Een focus op interpersoonlijke effecten

door Roy Sijbom

Onderzoek

Een doeloriëntatie kan worden omschreven als het doel of de motivatie die mensen hebben om goed te presteren in hun dagelijkse leven. Hierbij maakt het niet uit of het nu situaties betreft op het werk, tijdens het sporten of tijdens het volgen van onderwijs. Echter, de manier waarop mensen doelen stellen heeft directe gevolgen voor de effectiviteit van die persoon in deze bepaalde situatie. Het is daarom niet voor niets dat doeloriëntaties al jarenlang intensief worden bestudeerd. Lees verder

Hoe zorg ik ervoor dat mijn leidinggevende naar mijn ideeën luistert!?

door Roy Sijbom

Onderzoek

Een belangrijke taak van leidinggevenden is om creatieve ideeën die medewerkers aandragen te evalueren, en vervolgens die ideeën te selecteren die waardevol en bruikbaar zijn voor de organisatie. Een delicaat gegeven is echter dat de creatieve ideeën die bruikbaar en nuttig zijn tegelijkertijd ook de huidige gang van zaken en de huidige routines in twijfel trekken.
Lees verder

Ik ben het oneens met jou! En nu?

door Roy Sijbom

Onderzoek

Geert en Mark, twee medewerkers binnen bouwbedrijf Over Heit, werken gezamenlijk aan een nieuw bedrijfsplan. Geert wil niet tornen aan de huidige gang van zaken, ook al gaat het economisch niet voor de wind met het bedrijf. Mark daarentegen vind dat het bedrijf fors moet bezuinigen om de komende jaren te kunnen overleven. Geert en Mark verschillen dus van inhoudelijk van mening hoe het bedrijfsplan eruit moet komen te zien. De cruciale vraag is hoe deze collega’s met deze situatie om zullen gaan. Zullen ze in goed overleg proberen te komen tot een oplossing, of zal de ene collega de mening van de ander negeren en zijn eigen zin doordrijven?
Lees verder