Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Dennis Veltrop | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Verkleving van financiële toezichthouders met de financiële sector

door Dennis Veltrop

Onderzoek

De financiële crisis heeft laten zien dat effectief toezicht op de financiële sector niet alleen van belang is voor effectief bestuur van banken en andere financiële instellingen, maar ook op macro-economisch niveau een belangrijke rol speelt. Er is echter nog steeds bijzonder weinig bekend over de factoren die van belang zijn voor effectief toezicht op de financiële sector. Lees verder

Beloning van commissarissen: you get what you pay for

door Dennis Veltrop

Onderzoek

Commissarissen houden toezicht op het bestuur, stellen de beloning van bestuurders vast en voorzien bestuurders van onafhankelijk advies. Fama en Jensen (1983) stelden al dat commissarissen die beter in staat zijn deze rollen als commissaris uit oefenen, zullen worden geselecteerd voor commissariaten. Een aantal missers in de semi-publieke sector (woningcorporaties, ziekenhuizen, etc.) laat zien dat het benoemen van goede commissarissen niet alleen van belang is voor governance van for-profit instellingen, maar zeker ook voor semi-publieke (not-for-profit) instellingen. Lees verder

Het functioneren van commissarissen

door Dennis Veltrop

Onderzoek

Raden van commissarissen houden toezicht op het bestuur van organisaties en spelen een belangrijke rol in de governance van organisaties. Ondanks dat het functioneren van commissarissen een belangrijk onderwerp in governance onderzoek is, slagen onderzoekers er vaak niet in belangrijke inzichten vanuit de praktijk bloot te leggen. Lees verder

Diversiteit in bestuur geen pré per se

door Dennis Veltrop

In het nieuws

Pensioenfondsen staan volop in de aandacht. Onderzoeker Dennis Veltrop doet onderzoek onder besturen van pensioenfondsen. Hier staan de belangrijkste conclusies uit een recent onderzoek waar 313 pensioenfondsbesturen aan hebben meegedaan. Lees verder

Het besturen van een pensioenfonds – dat is mensenwerk (deel II)

door Dennis Veltrop

Onderzoek

Tot nog niet zo lang geleden maakten we ons niet al te veel zorgen over de hoogte van ons pensioen. De recente crisis heeft echter een grotere bewustwording gecreëerd van het feit dat onze pensioenen niet gegarandeerd zijn. Daarmee wordt het maken van de ‘juiste’ beslissingen en de effectiviteit van pensioenfondsbesturen een steeds prominenter thema. Lees verder

Within the board some animals are more equal than others

door Dennis Veltrop

Onderzoek

Een in het oog springende uitkomst van recent door ons uitgevoerd onderzoek onder bestuurders en commissarissen is dat er sprake is van een sociale hierarchie (rangorde) tussen commissarissen en bestuurders. Deze rangorde strookt niet met het formele governance model van organisaties. Bestuurders staan doorgaans namelijk hoger in deze hiërarchie dan de commissarissen die toezicht op deze bestuurders dienen te houden.

Lees verder