Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Laetitia Mulder | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Morele identiteit en escalatie van immoreel gedrag

door Laetitia Mulder

Onderzoek

Recent onderzoek uit ons expertisecentrum laat zien dat morele identiteit een belangrijke voorspeller is voor hoe mensen zich gedragen na het vertonen van een kleine zonde. In verschillende experimenten hebben we het gedrag getest van mensen na het vertellen van een leugen. Gingen ze na het vertellen van een leugen verder met liegen? Of beterde ze juist hun leven door eerlijk te zijn of iets aan het goede doel te geven? Lees verder

Winnen tot elke prijs

door Laetitia Mulder

Onderzoek

Bedrijfsschandalen zoals die van Enron en de Barings Bank laten zien dat frauduleuze gedragingen als het manipuleren van cijfers, ondeugdelijke producten verkopen, of risicovolle transacties aangaan, een groot gevaar vormen voor een organisatie en vaak ook de samenleving als geheel. Het recente schandaal rond de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel die onderzoeksgegevens had verzonnen laat zien dat ook de academische wereld niet gespeend blijft van dit soort praktijken.

Lees verder

Straffen en belonen juist wanneer dat veel kost

door Laetitia Mulder

Onderzoek

Soms kunnen collectieve doelen alleen worden bereikt als mensen hun eigenbelang opzij zetten. Zo hebben we bijvoorbeeld alleen een functionerende infrastructuur als mensen belasting betalen, en kan er alleen goed vergaderd worden als iedereen aanwezi

Vertrouwen is slim

door Laetitia Mulder

Onderzoek

Op het werk krijgen we voortdurend te maken met situaties waarin we voor de keuze staan een ander wel of niet te vertrouwen. Vertrouw je een thuiswerkende collega erop dat hij thuis genoeg werkt? Vertrouw je een sollicitant erop dat hij een accuraat beeld schetst van zijn of haar kwaliteiten? Iedereen zal onderkennen dat het stellen van vertrouwen in anderen een noodzakelijke voorwaarde is om met elkaar zaken te doen. Tegelijkertijd zijn veel mensen ook van mening dat je ook te goed van vertrouwen kunt zijn en dat een bepaalde dosis van “gezond wantrouwen” op zijn plek is. Echter, er zijn sterke aanwijzingen uit recent onderzoek dat het juist slimmer is om te vertrouwen dan om te wantrouwen.
Het was al een tijdje bekend dat mensen wantrouwiger zijn dan nodig is.
Lees verder

Wanneer regels en voorschriften echt verschil uitmaken

door Laetitia Mulder

Onderzoek

Er kunnen binnen organisaties allerlei gedragingen voorkomen die “onwenselijk” zijn. Een manier om dit soort gedragingen tegen te gaan, en waar vrij snel naar gegrepen wordt, is het instellen van regels of gedragscodes en het communiceren van deze regels naar medewerkers binnen de organisatie. Maar welk effect heeft het communiceren van zulke gedragsvoorschriften op medewerkers?
Lees verder

Smeerolie van onethische praktijken

door Laetitia Mulder

Onderzoek

In een recente aflevering van The Office krijgt Michael Scott, the regionaal manager van het papier-bedrijf Dunder Mifflin een opdracht met een luchtje eraan. Met het doel de markt uit te breiden wordt Michael gevraagd om zich bij het kleine familiebedrijf Prince Paper voor te doen als mogelijke klant en zo de geheimen van het bedrijf en haar klanten te ontfutselen. De familie lijkt zich van geen kwaad bewust en komt Michael zoveel mogelijk tegemoet. Uiteindelijk geven zij Michael zelfs een lijst met gegevens van klanten. Michael beseft echter dat het doorsluizen van de gegevens aan het hoofdkantoor van Dunder Mifflin het familiebedrijf zal ruïneren en krijgt schuldgevoel. Deze aflevering is een mooie illustratie van hoe mensen in organisaties omgaan met ethische beslissingen.
Lees verder