Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Melanie de Waal | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

De formele en informele dimensies van compliance-effectiviteit

door Melanie de Waal

Onderzoek

Na meerdere integriteitsincidenten staat de compliance functie en haar effectiviteit weer volop in de spotlights. Een recent voorbeeld is Imtech, waar door gebrekkige interne controle een fraude met miljoenen bij de bouw van een Pools pretpark jarenlang onopgemerkt kon plaatsvinden.[1] Na een dergelijk incident zie je vaak dat compliance functies worden ingericht om zo toekomstige reputatie- en financiële schade te beperken. Lees verder

Onderzoek naar de effectiviteit van compliance

door Melanie de Waal

Onderzoek

Na recente schandalen in verschillende sectoren is er veel aandacht voor de effectiviteit van de interne controle bij organisaties . Een belangrijke interne controle functie om dergelijke incidenten en reputatieschade te voorkomen is de compliance functie, met als specifieke taak het voldoen aan wet- en regelgeving. De hamvraag is uiteraard wanneer compliance effectief is in het uitvoeren van die taak. Om hier meer inzicht in te krijgen doet de auteur samen met collega’s prof. dr. Janka Stoker en dr. Floor Rink onderzoek naar de effectiviteit van compliance onder compliance officers van meerdere organisaties. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek zal ik in dit blog enkele zaken bespreken die van belang zijn voor de effectiviteit van compliance. Lees verder

Tuchtrecht in de bankensector: de kracht van macht om te straffen en intern toezicht

door Melanie de Waal

Onderzoek

Op 14 maart 2013 heeft het kabinet ingestemd met de komst van het tuchtrecht in de Nederlandse bankensector en uitbreiding van de bankierseed voor alle medewerkers van banken[1]. In dit blog gaan we in op deze ontwikkelingen en wat we op basis van onderzoek kunnen zeggen over de mogelijke werking van dit tuchtrecht. Lees verder

Gedragsverandering: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker….

door Melanie de Waal

Onderzoek

Het is u vast wel eens opgevallen dat in de meeste supermarkten eerst de groenten en het fruit staat uitgestald. Hoe de supermarkt is ingericht heeft dan ook een grote invloed op de (gezonde) boodschappen die je in je wagentje stopt. Zoals Thaler en Sunstein bepleiten in hun boek ‘Nudge’ uit 2008 kun je door middel van dit soort ‘choice architecture’ ervoor zorgen dat mensen betere en gezondere beslissingen nemen. Deze inzichten zijn gebaseerd op jarenlang gedragsonderzoek en experimenten uitgevoerd door de auteurs die ook te vertalen zijn naar ethische besluitvorming.

Lees verder

De professionele identiteit en morele dilemma’s

door Melanie de Waal

Onderzoek

Na recente negatieve berichtgeving rondom ethisch handelen van bepaalde beroepsgroepen is een trend zichtbaar waarin professionele en ethische waarden sterk worden benadrukt. De vraag is welke rol de professionele identiteit speelt bij het handelen in morele dilemma’s. Lees verder

Accountability en de rol van het publiek

door Melanie de Waal

Onderzoek

De roep om meer verantwoording, oftewel accountability, laait op na menig bedrijfsincident. Neem bijvoorbeeld Vestia, deze woningcorporatie komt in de problemen door handel in derivaten nu het financieel slechte tijden zijn. Het gevolg is strenger toezicht en regulering voor woningcorporaties, dat meer verantwoording afleggen betekent. Accountability is het gevoel hebben dat verantwoording moet worden afgelegd over gemaakte beslissingen (Lerner & Tetlock, 1999). Het brengt daarnaast de verwachting met zich mee dat er beoordeeld zal worden of voldaan is aan een bepaalde norm (Frink, Klimoski & Ferris, 1998). Recente incidenten roepen vaak de vraag op welke afweging mensen hebben gemaakt tussen hun korte termijn, eigenbelang en het lange termijn, organisatie- of algemeenbelang. Hoe accountability helpt bij het maken van deze keuze hebben we onderzocht onder 250 Intermediair abonnees. Lees verder