Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Anne Nederveen-Pieterse | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Reflectie en evaluatie altijd wenselijk? De negatieve kant van gezamenlijk reflecteren

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

Onderzoek heeft laten zien dat teams over het algemeen weinig stil staan bij hun dagelijkse gang van zaken. Volgens onderzoek blijkt reflecteren over het proces echter juist zeer waardevol voor het functioneren van teams. Bestaande teams hebben namelijk vaak de neiging bestaande patronen te volgen. Door van tijd tot tijd te evalueren, kunnen belangrijke problemen gesignaleerd worden en verbeteringen worden aangebracht. Het is echter de vraag of het altijd positief is voor het functioneren van teams.
Lees verder

Colloquiareeks: Anne Nederveen Pieterse

door Anne Nederveen-Pieterse

Evenement

Op 5 oktober aanstaande presenteert Anne Nederveen Pieterse in de colloquiareeks 2010 – 2011 van het Expertisecentrum. Dr. Anne Nederveen Pieterse is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. U bent van harte welkom om het colloquium bij te wonen. Lees verder

Nieuwe inzichten voor effectief team functioneren

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

In prestatie situaties, zoals de werkvloer, stellen mensen zichzelf doelen. Uit een grote hoeveelheid onderzoek is gebleken dat deze doelen zeer bepalend zijn voor het gedrag en de emoties van mensen in deze settings.
Lees verder

Duidelijke verwachtingen van leidinggevenden: verhelderend of beklemmend?

door Anne Nederveen-Pieterse

Onderzoek

Voor veel mensen is het voor de hand liggend dat een leidinggevende duidelijkheid moet scheppen voor zijn of haar werknemers. Wat wordt er precies van de medewerkers verwacht? Waar worden ze voor beloond? Alleen als dit duidelijk is weet een werknemer waar hij/zij aan toe is en kan hij/zij optimaal functioneren. Bovendien zijn de beloningen die verstrekt worden bij het behalen van de gestelde doelen (dit hoeven overigens geen financiele beloningen te zijn, een blijk van waardering van de ‘baas’ is vaak ook een grote beloning) stimulerend en motiverend zijn voor de medewerker.
Lees verder

Transformationeel leiderschap goed voor de innovativiteit van werknemers? Of niet altijd?

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

Innovativiteit is van groot belang voor de effectiviteit en overlevingskans van organisaties. Zeker gezien de huidige turbulente economische omstandigheden is het voorblijven van de competitie uiterst belangrijk voor organisaties. Vanzelfsprekend ontstaan innovaties niet vanzelf en zijn het de medewerkers in een organisatie die innovaties tot stand brengen. Om deze reden is het zeer waardevol voor organisaties te achterhalen hoe het management de innovativiteit van de medewerkers kan vergroten.
Lees verder

Diversiteit en teamfunctioneren: de rol van gestelde doelen

door Anne Nederveen-Pieterse

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit inderdaad soms positieve en soms negatieve effecten heeft op het functioneren van teams. Voor organisaties is het dus van belang helderheid te krijgen over wanneer diversiteit positieve dan wel minder positieve effecten heeft. Maar vooral; hoe kunnen de positieve effecten bevorderd en de minder positieve effecten verminderd worden? Een recent onderzoek laat zien dat hierbij de doelen die teamleden zich stellen van groot belang kunnen zijn.
Lees verder