Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Gerdien Regts | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Combinaties van persoonlijkheidskenmerken in HR selectie-instrumenten

door Gerdien Regts

Onderzoek

Veel organisaties gebruiken HR selectie-instrumenten die gebaseerd zijn op persoonlijkheid. Een voorbeeld hiervan zijn testen op basis van verschillende Big Five-persoonlijkheidskenmerken zoals emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid (Jensen & Patel, 2011). De Big Five is de meest geaccepteerde taxonomie van persoonlijkheidskenmerken en bestaat uit de kenmerken zorgvuldigheid, extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit en openheid voor ervaringen. Judge en Erez (2007) geven aan dat de algemeenheid van de vijf persoonlijkheidskenmerken de Big Five zinvol maakt om te gebruiken, maar ook betekent dat er ruimte is om kenmerken te combineren om nuances in persoonlijkheid te kunnen aanbrengen en preciezer te kunnen bepalen wat de effecten zijn op uitkomsten, zoals werkprestaties. Lees verder

De invloed van de relatie met de leidinggevende op werkprestaties

door Gerdien Regts

Onderzoek

Een belangrijk doel van leiderschap is het beïnvloeden van werknemers. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe dit het beste aangepakt kan worden. Zo zijn tal van artikelen verschenen over verschillende leiderschapsstijlen (zie bijvoorbeeld het eerder

Medewerkers denken zélf na over verhogen van hun werktevredenheid

door Gerdien Regts

Onderzoek

Sociale innovatie, het gezamenlijk nadenken over nieuwe manieren van werken, is HOT. Toch lijkt er in de praktijk weinig gebruik gemaakt te worden van de ideeën van medewerkers. Het benchmarkonderzoek Verpleging Centraal laat zien waarom, maar ook wat daar aan gedaan kan worden.
Lees verder

I quit; Hop naar een nieuwe job!

door Gerdien Regts

Onderzoek

Het behouden van (talentvolle) medewerkers is een hele uitdaging voor veel bedrijven. Oorzaak hiervoor is ondermeer de vergrijzing van de beroepsbevolking en het feit dat loyaliteit naar het bedrijf waarvoor je werkt steeds minder als maatschappelijke norm geldt. Zo is het zogenaamde job-hoppen uitgegroeid tot een van de belangrijkste trends van de nieuwe economie. Monsterboard.nl bijvoorbeeld, speelt hier als online aanbieder van banen handig op in (“want er is altijd wel ergens een betere baan”) met onder andere televisiecommercials, zoals “Heb jij wel de juiste baan?” of “Hop, naar je nieuwe job!”
Lees verder