Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Jacoba Oedzes | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Hiërarchie werkt, mits iedereen een stem krijgt

door Jacoba Oedzes

Onderzoek

In bijna alle groepen waarin mensen samenwerken aan een gezamenlijke taak, is er of ontstaat er in meer of mindere mate een rangorde; een hiërarchie die bepaalt wie het voor het zeggen heeft in de groep. Onderzoekers hebben zich al enige tijd gebogen over de vraag of hiërarchie goed of slecht is voor de werkprestatie en werktevredenheid van groepen. Lees verder

De vorming van hiërarchie… over haantjes de voorsten en harde werkers

door Jacoba Oedzes

Onderzoek

Wanneer mensen met elkaar gaan samenwerken ontstaat er nagenoeg altijd een groepshiërarchie, waarin sommige groepsleden de baas zijn over de andere groepsleden. Onderzoek laat zien dat de aanwezigheid van een sterke hiërarchie positieve effecten kan hebben voor het functioneren van groepen, omdat het voor iedereen duidelijk is wie welke rol in de groep vervult. Lees verder

Sharing is caring: het delen van leiderschap in teams

door Jacoba Oedzes

Onderzoek

In de traditionele literatuur over leiderschap in organisaties wordt leiderschap vaak gezien als een eenmansfunctie. Een leider of manager is individueel verantwoordelijk voor het aansturen van ondergeschikten, het geven van feedback en het oplossen van problemen op de werkvloer. Het onderzoek naar leiderschap in organisaties heeft geleid tot waardevolle kennis met betrekking tot effectief leiderschap. Lees verder

Hiërarchie in organisaties: is het onontkoombaar?

door Jacoba Oedzes

Onderzoek

Iedere organisatie heeft er mee te maken: de menselijke behoefte aan leiding en structuur. Aan deze behoefte kwamen organisaties lange tijd tegemoet, door te werken met duidelijke formele hiërarchieën. Hiërarchie bestaat bijna overal. Toch heeft de term voor veel mensen een negatieve connotatie, omdat hiërarchie zou leiden tot oneerlijke verdeling van kansen en middelen. Lees verder