Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Peter van der Meer | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Wereldkampioenen

door Peter van der Meer

Onderzoek

Nederlandse vrouwen zijn wereldkampioen deeltijd werken. Het percentage Nederlandse vrouwen dat in deeltijd (tussen 15-30 uur per week) werkt steekt met kop en schouders uit boven dat van elk ander land. Telkens komt de vraag weer terug of dit nu goed is of niet. Hier wordt verschillend tegenaan gekeken. Lees verder

Pensionering en de langdurige gevolgen van werkloosheid

door Peter van der Meer

Onderzoek

Werkloosheid en dan vooral langdurige werkloosheid heeft een blijvend effect op het welzijnsniveau van werkenden. Zelfs als langdurig werklozen weer aan het werk gaan bereiken ze niet het welzijnsniveau dat ze hadden voordat ze werkloos werden. Dat is opvallend omdat andere grote levensgebeurtenissen niet zulke blijvende effecten hebben. Lees verder

Tijdelijk werk en welzijn

door Peter van der Meer

Onderzoek

In Nederland is het aantal mensen dat werkt op basis van een tijdelijk contract de laatste jaren sterk toegenomen. Werkgevers vinden het steeds belangrijker dat werknemers flexibel ingezet kunnen worden Lees verder

De flexibilisering van de arbeid en de arbeidsinkomensquote

door Peter van der Meer

Weet u nog wat de arbeidsinkomensquote is? Drie decennia geleden was deze quote leidend bij de loononderhandelingen tussen de vakbeweging en werkgevers, maar is nu totaal uit het oog verloren. Lees verder

Hoe Flexibel Mag Een Arbeidsmarkt Zijn?

door Peter van der Meer

Onderzoek

Onlangs bracht het ILO een rapport uit met hun bevindingen over ontslagbescherming en arbeidsverhoudingen. Ze kamen erachter dat tussen 2008 en 2012 veertig landen hun ontslagbescherming voor werknemers in vaste dienst hebben aangepast en dat in het merendeel van deze landen de ontslagregels zijn versoepeld. Ook is in veel landen collectief ontslag van werknemers gemakkelijker geworden.

Op basis van een meta-analyse van honderd studies vindt het ILO geen duidelijk verband tussen veranderingen in ontslagregels en arbeidsparticipatie. Dat komt omdat ze eigenlijk twee effecten vinden, afhankelijk van de uitgangssituatie. In landen met heel flexibele arbeidsmarkten levert een beperkte mate van ontslagbescherming extra banen op. Maar meer ontslagbescherming leidt tot banenverlies. In andere woorden: landen die hun inflexibele arbeidsmarkt flexibiliseren profiteren daarvan in de vorm van banengroei. Lees verder

Mag het een onsje minder meer zijn?

door Peter van der Meer

Onderzoek

Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is in de westerse wereld de inkomensongelijkheid toegenomen. Reagan begon met zijn reagonomics, dat inhield dat vooral rijke Amerikanen minder belasting gingen betalen. In het Verenigde Koninkrijk volgde Thatcher zijn voetspoor. Ook in Nederland ten tijde van de kabinetten Lubbers liep de inkomensongelijkheid langzamerhand op. De rationale hier achter was dat het weer lonend moest zijn om te werken, om zo de economie uit het slop te trekken. Is het goed beleid geweest de inkomensongelijkheid toe te laten nemen en moet het nog verder oplopen om uit de huidige crisis te komen? Lees verder