Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Floor Rink | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

De valkuil van ons beeld over heterogene teams

door Floor Rink

Onderzoek

Sinds de jaren 80 wordt er hevige discussie gevoerd in de management literatuur over het nut van diversiteit. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare, demografische dingen – zoals leeftijd, geslacht en etniciteit – en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. De algemene gedachte heerst dat organisaties economisch voordeel kunnen putten uit een heterogene werkpopulatie – van mensen die andere kennis en vaardigheden bezitten, of anders denken, kunnen we immers leren en zelf beter worden. Maar betekent dit dan ook dat etnisch heterogene teams nu beter presteren dan etnisch homogene teams? Lees verder

Vooroordelen over culturele diversiteit.

door Floor Rink

Onderzoek

Al bijna vier decennia lang wordt er onderzoek gedaan naar de vraag of organisaties nu baat hebben bij een grote mate van culturele diversiteit onder hun werknemers of niet. Menig onderzoeker en politicus redeneert dat cultureel diverse teams beter zouden moeten presteren dan homogene teams. Lees verder

Eenzijdige focus op innovatief werkgedrag

door Floor Rink

Onderzoek

Wat motiveert mensen in hun werk, en hoe kunnen ze optimaal presteren? Dit zijn belangrijke vragen waar veel managers in de praktijk mee te maken hebben. Lees verder

Het Bevorderen van Innovatief Werkgedrag

door Floor Rink

Onderzoek

Veel organisaties proberen hun medewerkers te prikkelen om innovatiever te gaan werken. Innovatieve werknemers dragen immers bij aan het concurrentievermogen van een organisatie; ze vernieuwen zichzelf en zijn gericht op het verbeteren van bedrijfsprestaties. Lees verder

Slimmer Managen in de Publieke Sector

door Floor Rink

Onderzoek

“Innovatief waar het kan, verantwoordelijk waar het moet”, dit was de titel van een artikel dat Holland Management Review vorig jaar in November publiceerde. Dit artikel omschrijft een grootschalig onderzoek van TNO in samenwerking met Universiteit Leiden en de Universiteit van Groningen naar een grote uitdaging waar de publieke sector momenteel voor staat: Hoe kan het management in de publieke sector creativiteit in medewerkers stimuleren zonder daarbij de aard van hun werkzaamheden te ontkennen? Lees verder

Vrouwen aan de top: wat willen zij wel en wat willen zij niet?

door Floor Rink

Onderzoek

Het aandeel vrouwen op ministerposten in Kabinet Rutte 2 is opmerkelijk hoog, zo meldt de media. Waar bij voorgaande kabinetten het percentage vrouwelijke ministers schommelde rond de 25 procent, is dit aandeel nu bijna 39 procent. Hiermee hebben we momenteel het meest vrouwelijke kabinet ooit.

Lees verder