Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Onne Janssen | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Macht en Problemen Aankaarten

door Onne Janssen

Onderzoek

In ons werk zullen we altijd fouten blijven maken; waar gehakt wordt, vallen nu eenmaal spaanders. Vervelend hieraan is dat fouten soms kunnen leiden tot ernstige gevolgen. Medische fouten kunnen het leven van patiënten op het spel zetten, technische mankementen in producten (auto’s) resulteren niet zelden in peperdure terugroepacties, immorele gedragingen (graaien van topmanagers; mengen van rund- en paardenvlees) kunnen leiden tot grote consternatie in de samenleving, etc. Om dergelijke schade te kunnen voorkomen of beperken is een vroege detectie en aanpak van fouten en problemen van cruciaal belang. Lees verder

Spreken is goud

door Onne Janssen

Onderzoek

Medewerkers kunnen in de uitoefening van hun werk tegen problemen en onregelmatigheden aanlopen die correctie behoeven. Daarbij kan het gaan om allerlei kwesties zoals ondoordachte beleidsmaatregelen die verkeerd uitpakken, om producten, diensten of procedures die fouten bevatten, om frauduleuze praktijken, om onheus leiderschap, of om onveilige situaties. Vroegtijdige ontdekking en onderkenning van dergelijke kwesties kan veel schade en ellende voorkomen en de aanzet geven tot invoering van verbeteringen. Lees verder

Verloop onder Medewerkers van Belcentra

door Onne Janssen

Onderzoek

Belcentra kampen met een hoog verloop onder medewerkers wat veel kosten en kwaliteitsverlies met zich meebrengt. De intensieve training die nieuwkomers ontvangen kan niet renderen wanneer zij al na enkele weken of maanden hun biezen weer pakken. Lees verder

Creativiteitsbarrières in Organisaties

door Onne Janssen

Onderzoek

In een onderzoek van de American Management Association1 is aan 500 topmanagers gevraagd wat hun organisatie moet doen om te kunnen overleven in de 21ste eeuw. Een veel gegeven antwoord was “creativiteit en innovatie in de praktijk brengen” – creativiteit is het genereren van originele ideeën voor verbetering en vernieuwing, terwijl innovatie de implementatie van deze ideeën behelst. Lees verder

Werkproblemen en Verbetersuggesties

door Onne Janssen

Onderzoek

De kosten van terugroepacties bij verkochte producten en de dramatische gevolgen van medische fouten zijn voorbeelden die illustreren hoe cruciaal een vroegtijdige onderkenning en aanpak van problemen en fouten zijn. Maar kaarten we geconstateerde problemen en verbetersuggesties daadwerkelijk aan bij onze collega’s en leidinggevenden, of houden we ons liever stil?
Lees verder

Transformationeel leiderschap en het zelf-concept van medewerkers

door Onne Janssen

Onderzoek

Transformationeel leiderschap zou ertoe kunnen leiden dat medewerkers door persoonlijke identificatie met hun leidinggevende afhankelijk en volgzaam worden. Zeer recent onderzoek naar creatief werkgedrag ontkracht dit echter. Lees verder