Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Gerben van der Vegt | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Charisma

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Planken vol biografieën zijn er geschreven over de beruchtste dictator uit de geschiedenis: Adolf Hitler (1889-1945). Engelsman Laurence Rees, bekend van BBC-documentaires, boeken en zijn eigen website over de Tweede Wereldoorlog, voegde daar deze biografie aan toe, waarin hij het ‘charismatische’ leiderschap van Hitler aan een onderzoek onderwerpt Lees verder

De kracht van intuïtie op het werk

door Gerben van der Vegt

Boekrecensies

Het boek “The power of intuition: How to use your gut feelings to make better decisions at work” van Gary Klein, is een aanrader voor iedereen die is geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en in gefundeerde praktische adviezen voor het ontwikkelen van intuïtieve vaardigheden bij het nemen van effectievere beslissingen binnen organisaties. In het boek, gebaseerd op twintig jaar onderzoek, gaat Klein in op de rol van intuïtie bij besluitvorming. Klein verzet zich tegen de mythe dat intuïtie iets mysterieus is, een soort zesde zintuig. Aan de hand van een enorme verscheidenheid aan onderzoek gelardeerd met aansprekende anekdotes laat hij overtuigend zien dat in werkelijkheid intuïtie een verzamelnaam is voor de hele set aan vermoedens, impulsen, inzichten, en oordelen die mensen hebben op basis van dingen die men eerder heeft meegemaakt. Ervaren mensen gebruiken dit vervolgens om vooral onder tijdsdruk en in crisissituaties snel beslissingen te nemen. Beslissingen die vaak verrassend effectief blijken te zijn.

Lees verder

Effectieve teams: Vijf mispercepties

door Gerben van der Vegt

In het nieuws

Richard Hackman (Edgar Pierce professor of Social and Organizational Psychology aan Harvard), is voor de meeste studenten bekend vanwege zijn taakkenmerken model dat in bijna elk tekstboek over HRM is te vinden. In dat model worden de kenmerken van werk beschreven die werknemers motiveren en tevreden maken. De nadruk ligt volgens Hackman daarbij juist niet op beloning, maar veel meer op zaken als de gevarieerdheid van het werk, autonomie, en de mate waarin taakuitvoering leidt tot herkenbare resultaten. Lees verder

Teameffectiviteit en evidence-based HRM: De Teammonitor

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Effectieve teams moeten diverse zaken op orde hebben. Dat gaat niet vanzelf, maar dat vraagt om zorgvuldige samenstelling van het team, steun en ontwikkeling, inbedding in de organisatie en goede taaktoewijzing. Een belangrijke en praktisch relevante vraag is welke factoren nu precies van belang zijn en aan ‘welke knoppen’ organisaties en teamleiders kunnen draaien om de gewenste teameffecten te realiseren. Lees verder

Integratie van nieuwkomers: Pas op voor zelfgenoegzaamheid!

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Teams in organisaties veranderen regelmatig van samenstelling. Oude teamleden vertrekken en nieuwe teamleden arriveren. Wat betekent dat voor het functioneren van teams in organisaties? Hoewel het vertrekken van teamleden soms negatieve gevolgen kan hebben voor het team functioneren, met name wanneer de persoon in kwestie ervaren was en een centrale positie in het team vervulde, hoeven wisselingen in teamlidmaatschap niet alleen maar negatief te zijn. Lees verder

Rivaliteit op de werkplek?

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Het komt binnen alle organisaties voor: mensen die zich op een vervelende manier met collega’s bemoeien, belangrijke informatie achterhouden, het ‘te druk’ hebben om een collega te helpen, schelden of ruzie zoeken, anderen niet respectvol behan