Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Tim Vriend | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Hoe managementpraktijken functioneel onethisch gedrag motiveren

door Tim Vriend

Onderzoek

Onethische gedragingen zijn gedragingen die illegaal zijn of moreel onacceptabel in een sociaal domein. Onethische gedragingen onder medewerkers kosten organisaties veel geld, en kunnen nare gevolgen hebben voor partijen binnen en buiten de organisatie. Ondanks de negatieve gevolgen, komen onethische gedragingen relatief vaak voor in organisaties. Lees verder

(On)ethisch gedrag in organisaties: wat weten we er nou eigenlijk over?

door Tim Vriend

Onderzoek

Het bestuderen van ethiek bestaat voornamelijk uit het beantwoorden van de vraag “wat is goed en wat is fout?” Hoewel de vraag simpel oogt, is het antwoord dat absoluut niet. Lees verder

Goals gone wild: hoe houden we doelen in bedwang

door Tim Vriend

Onderzoek

Degenen die geïnteresseerd zijn in onderzoek naar doelen en motivatie zouden eens moeten kijken naar volume 23 van het tijdschrift Academy of Management Perspectives. In dit in 2009 uitgebrachte volume werd in een reeks artikelen (zie referenties) een hevig debat gevoerd over de potentieel negatieve kanten van doelen. Sindsdien komt uit steeds meer onderzoek naar voren dat doelen naast hun vele positieve kanten ook vele negatieve kanten kunnen hebben. Opletten dus! Lees verder

Meten is weten: wordt plezier benaderd, of wordt pijn vermeden?

door Tim Vriend

Onderzoek

Bent u bekend met de woorden ‘plezier’ en ‘pijn’? De kans is groot dat u deze woorden kent. Bovendien is het erg waarschijnlijk dat u deze woorden ook gebruikt. Maar in hoeverre bent u bekend met de dieperliggende concepten die deze woorden vertegenwoordigen? Lees verder

Hoe plaatsen binnen rangordes ongeoorloofd gedrag motiveren

door Tim Vriend

Onderzoek

Het moderne bedrijfsleven wordt gedomineerd door prestatie indicatoren. Door deze indicatoren te kwantificeren, kunnen managers (rang)orde scheppen uit chaos. Het gevolg hiervan is een veelvoud aan (zeer nauwkeurige) rangordelijsten waaruit wij precies kunnen opmaken hoe goed werknemers eigenlijk werken. Hoewel een dergelijke lijst in veel gevallen een goede motivator kan zijn, kan het soms ook verkeerde motivatie opwekken. Lees verder

Een kat in het nauw maakt rare sprongen: hoe doelstellingen het slechtste in de mens naar boven kunnen halen

door Tim Vriend

Onderzoek

Al decennialang wordt het stellen van doelen op een voetstuk geplaatst als hét managementinstrument bij uitstek. Medewerkers raken gemotiveerder, gaan doelgerichter werken en zetten bij tegenslag beter door. Hoewel het voornamelijk deze positieve aspecten zijn waar doelstellingen om geroemd worden, wordt er helaas weinig aandacht besteed aan de schaduwzijden van het stellen van doelen. Lees verder