Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Eric Molleman | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Wie ben ik? Wie zijn wij?

door Eric Molleman

Onderzoek

Mensen hebben de strijdige motieven zich enerzijds van anderen te willen onderscheiden, maar anderzijds ook om ergens bij te horen. Bij het eerste motief gaat het om de persoonlijke identiteit van iemand. Bij het tweede motief, de behoefte ergens bij te horen, speelt juist de gelijkenis met anderen een belangrijke rol. Lees verder

Beheersing van vraag en aanbod in de zorg

door Eric Molleman

Onderzoek

Met name door de vergrijzing is de vraag naar zorg over de laatste decennia sterk toegenomen en alles wijst er op dat dit ook in de toekomst door zal gaan. Lees verder

De dynamiek van centraliseren en decentraliseren.

door Eric Molleman

Onderzoek

Het vraagstuk of je binnen organisaties processen moet centraliseren of juist decentraliseren is al heel oud, maar steekt regelmatig de kop weer op. Het gaat bij deze processen veelal om besluitvormingsprocessen, maar het kan ook gaan om andersoortige bedrijfsprocessen, zoals het opleiden van personeel of het beheren van voorraden. Lees verder

Waarom SMART ook wel eens STUPID kan zijn

door Eric Molleman

Onderzoek

In de performance management literatuur is de zogenaamde SMART aanpak welbekend. Het acroniem SMART staat voor de Engelse termen Specific, Measurable, Achievable, Relevant en Time-bounded. De SMART aanpak is gebaseerd op de ‘goal setting’ theorie en pleit er voor dat de doelen waar medewerkers naar moeten streven aan deze criteria voldoen. Lees verder

Persoonlijkheid: ‘elk voordeel heb zijn nadeel en elk nadeel heb zijn voordeel”

door Eric Molleman

Onderzoek

Een bekende indeling van persoonlijkheidseigenschappen is de zogenaamde Big-5. Deze wordt in organisatieonderzoek veel gebruikt en wordt gezien als een valide weergave van de 5 belangrijkste algemene persoonlijkheidskenmerken. Het gaat daarbij om de volgende kenmerken: extraversie, vriendelijkheid, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit en het open staan voor nieuwe ervaringen. Over het algemeen worden positieve eigenschappen verbonden aan het hebben van deze eigenschappen in die zin dat extraverte, aardige, consciëntieuze, stabiele en open medewerkers worden gewaardeerd. Wel blijkt dat het positief zijn van deze eigenschappen mede afhankelijk is van de context. Zoals vaker, is ‘te’ niet goed en ook bovengenoemde 5 eigenschappen kunnen een negatieve kant hebben. Lees verder

Teammotivatie

door Eric Molleman

Onderzoek

Recentelijk is er in het ‘Journal of Management’ een overzichtsartikel verschenen van Park e.a. over teammotivatie. Heel algemeen gesteld komt motivatie voort uit het vergelijken van de huidige situatie en de gewenste situatie, waarbij op grond van het waargenomen verschil doelen worden geformuleerd. Belangrijk is daarbij niet alleen hoe groot dit verschil is, maar ook hoe belangrijk men het behalen van de gestelde doelen vindt. Motivatie is vervolgens de drijfveer voor inspanning (gedrag). Lees verder