Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Onderzoek | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 30

Het belang van waardering in teamwerk

door Hanneke Grutterink

Onderzoek

Ondanks de opkomende populariteit van waarderingsmanagement, is er nog verrassend weinig onderzoek gedaan naar of, hoe en wanneer gevoelens van waardering en erkenning prestaties op de werkvloer beïnvloeden. Toch is dit een belangrijke vraag, omdat zowel theorie als de praktijk suggereren dat het voor de motivatie en betrokkenheid van medewerkers belangrijk is dat ze zich gewaardeerd voelen. Dit zou met name gelden voor teamwerk omdat het voor een optimale prestatie cruciaal is dat alle teamleden betrokken zijn en hun expertise aan het teamproduct leveren. Lees verder

Philips contra de banken

door Peter van der Meer

Onderzoek

Afgelopen week stonden er twee opmerkelijke berichten op de economische pagina’s van de kranten. Het eerste berichtte over de invoering van individuele prestatiebeloning bij Philips. Het tweede was afkomstig van het ‘sustainable finance lab’, waar onder anderen de heer Wijffels aan bijdraagt, en ging onder meer over de bonussen bij de banken. Lees verder

Integratie van nieuwkomers: Pas op voor zelfgenoegzaamheid!

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Teams in organisaties veranderen regelmatig van samenstelling. Oude teamleden vertrekken en nieuwe teamleden arriveren. Wat betekent dat voor het functioneren van teams in organisaties? Hoewel het vertrekken van teamleden soms negatieve gevolgen kan hebben voor het team functioneren, met name wanneer de persoon in kwestie ervaren was en een centrale positie in het team vervulde, hoeven wisselingen in teamlidmaatschap niet alleen maar negatief te zijn. Lees verder

Creativiteit in organisaties: De cruciale rol van middelmanagers

door Roy Sijbom

Onderzoek

In de huidige dynamische omgeving van globale competitie, zijn creativiteit en innovatie de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties om zich te kunnen aanpassen aan deze veranderende omgeving waarin zij opereren. Creativiteit en innovatie worden door organisaties dan ook gezien als belangrijke bronnen om competitief te blijven en om de levensvatbaarheid van de organisatie te waarborgen. Lees verder

Ik kan en wil langer werken: Het stimuleren en aanmoedigen oudere werknemers

door Sanne Ponsioen

Onderzoek

Afgelopen 10 en 11 november werd in Groningen bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde het 7e internationale HRM congres gehouden. Wetenschappers presenteerden verschillende interessante onderzoeksresultaten. Lees verder

Speech styles and corresponding status attributions

door Beheerder

Onderzoek

An individual’s choice of speech style heavily influences public opinion about that individual’s personality and strong qualities. A powerful speech is usually direct and assertive, and is characterized by the avoidance of speech markers. A powerless speech, on the other hand, uses many speech markers such as hesitations (e.g., “well”, “um”), tag questions (e.g., “ok?”, “don’t you think?”), hedges (e.g., “sort of”, “kind of”), disclaimers (e.g., “This may sound strange, but…”), intensifiers (e.g., “really”, “very”), and formal addresses (e.g., “yes, sir”). Lees verder