Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Onderzoek | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 4

Professionele autonomie en deregulering: een potentiële win-winsituatie in de zorg?

door Maxim Laurijssen

Onderzoek

“Het Roer Moet Om” is een collectief van bijna 8000 huisartsen in Nederland, dat probeert op te komen tegen de toenemende bureaucratie; huisartsen moeten voldoen aan steeds meer regels en eisen die door de overheid en de zorgverzekeraar worden gesteld. Lees verder

Hiërarchie werkt, mits iedereen een stem krijgt

door Jacoba Oedzes

Onderzoek

In bijna alle groepen waarin mensen samenwerken aan een gezamenlijke taak, is er of ontstaat er in meer of mindere mate een rangorde; een hiërarchie die bepaalt wie het voor het zeggen heeft in de groep. Onderzoekers hebben zich al enige tijd gebogen over de vraag of hiërarchie goed of slecht is voor de werkprestatie en werktevredenheid van groepen. Lees verder

De Stad, het Land, en (wie is) de Leider

door Janka Stoker en Harry Garretsen

Onderzoek

De vluchtelingencrisis in Europa laat zien dat leiders zeer verschillend omgaan met moeilijke vraagstukken. Daar waar bondskanselier Merkel als boegbeeld de leiding neemt op dit dossier en een sterk moreel beroep doet op de Duitsers, treedt minister-

De (on)bereidheid van leidinggevenden om macht met werknemers te delen

door Sanne Feenstra

Onderzoek

Steeds meer organisaties willen werknemers meer regie over eigen werkzaamheden geven (‘empowerment’). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat empowerment veel positieve effecten heeft voor organisaties. In de praktijk blijkt dat empowerment niet altijd goed uit de verf komt. Lees verder

Gebruikt de regering wel het juiste instrument op weg naar de zelfredzame participatiesamenleving?

door Susanne Tauber

Onderzoek

De Nederlandse regering heeft twee jaar geleden verklaard dat “de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” Maar hoe kunnen mensen gemotiveerd worden om hun gedrag in de gewenste richting te veranderen? Lees verder

Efficiënt en flexibel organiseren

door Thom de Vries

Onderzoek

Er zijn twee prototypische manieren waarop organisaties taken en bevoegdheden intern kunnen structuren. Enerzijds is er de mechanistische manier van organiseren waarbij medewerkers onder een strak hiërarchisch regime en volgens gestandaardiseerde “best practices” hun werk uitvoeren en coördineren. Anderzijds zijn er zogenaamde “organische” organisaties met een platte hiërarchie waar medewerkers voornamelijk autonoom en zelfstandig werken. Lees verder