Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Onderzoek | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 47

Nieuwkomers: Een bron van innovatie?

door Floor Rink

Onderzoek

In de hedendaagse kenniseconomie wordt veel aandacht besteed aan technische vernieuwingen en het ontwikkelen van nieuwe industrieën. Onder deze omstandigheden is innovatie van cruciaal belang voor de marktpositie en concurrentiekracht van organisaties. Een organisatie is innovatief wanneer zij in staat is om regelmatig vernieuwende en nuttige ideeën, processen, producten en/of procedures te ontwikkelen en te implementeren. Innovatie heeft een belangrijke sociale component, en is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin er binnen een organisatie op een effectieve wijze kennis en vaardigheden met elkaar uitgewisseld wordt.
Lees verder

Leiderschap van de formele leider ≠ leiderschap van teamleden

door Nele Manheim

Onderzoek

Leiderschap belooft effectiviteit. Het is gedrag dat zich richt op de taak of op de persoon met als doel het behalen van de teamdoelen te bevorderen. Taakgerichte leiders zorgen voor een duidelijke taakverdeling, plannen en stellen doelen en stellen informatie beschikbaar. Persoonsgericht leiderschap zorgt ervoor dat de interacties binnen het team positief zijn, dat teamleden zich kunnen ontplooien en dat de samenwerking soepel verloopt. Beide vormen van leiderschap zijn belangrijke bronnen van effectiviteit in teams.
Lees verder

Op de hoogte zijn en blijven van wie wat weet

door Hanneke Grutterink

Onderzoek

Organisaties maken de laatste decennia steeds meer gebruik van teams waarvan de leden verschillen in hun expertisedomeinen. Ondanks dit arsenaal aan kennis, blijken dergelijke teams vaak niet optimaal te presteren. Teamleden blijken vaak niet op de hoogte van elkaars expertise en verspillen daardoor kostbare tijd aan het opnieuw uitvinden van het wiel. “Weten wie wat weet” binnen een team wordt ook wel Transactive Memory genoemd. Teams met een goed ontwikkeld TM presteren beter, doordat ze weten waar ze bepaalde expertise kunnen vinden, waar die expertise nodig is en hoe ze die expertise optimaal kunnen benutten. Helaas is er nog weinig bekend over hoe een TM zich ontwikkelt en door de tijd verandert, zoals wanneer teamleden vertrekken of er nieuwe teamleden bijkomen.
Lees verder

Narcistisch Leiderschap

door Niels van der Kam

Onderzoek

Topbestuurders worden in de huidige financiële crisis regelmatig als de schuldigen aangewezen. Bonussen, optie- en aandeelregelingen hebben geleid tot het beeld van een zelfverrijking in de top van organisaties, waar risicovolle beslissingen genomen worden ten einde het eigen kapitaal te vergroten. Vreemd genoeg is de gedachte achter het aanbieden van optie- en aandeelregelingen vaak juist de tegenovergestelde. Door het persoonlijk belang in de organisatie te vergroten, zullen topmanagers beslissingen nemen die alle aandeelhouders van de organisatie ten goede komen.
Lees verder