Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Het belang van waardering in teamwerk | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Het belang van waardering in teamwerk

door Hanneke Grutterink

Onderzoek

Ondanks de opkomende populariteit van waarderingsmanagement, is er nog verrassend  weinig onderzoek gedaan naar of, hoe en wanneer gevoelens van waardering en erkenning prestaties op de werkvloer beïnvloeden. Toch is dit een belangrijke vraag, omdat zowel theorie als de praktijk suggereren dat het voor de motivatie en betrokkenheid van medewerkers belangrijk is dat ze zich gewaardeerd voelen. Dit zou met name gelden voor teamwerk omdat het voor een optimale prestatie cruciaal is dat alle teamleden betrokken zijn en hun expertise aan het teamproduct leveren.

Een recente studie van Hanneke Grutterink, Gerben van der Vegt en Eric Molleman van de Rijksuniversiteit van Groningen en Karen Jehn van The Melbourne Business School onderzocht het belang van “zich gewaardeerd voelen” in teamwerk. Teams bestaan doorgaans uit leden met verschillende soorten kennis en vaardigheden. De teamleden zitten over het algemeen in een team vanwege hun specifieke expertise en zijn daar trots op en ontlenen een deel van hun eigenwaarde aan de kennis en vaardigheden die ze bezitten. Om die reden kan verwacht worden dat in teams juist waardering van deze expertise belangrijk is. Daarom werd in deze studie specifiek gekeken naar het gevoel van teamleden dat hun expertise erkend en op waarde werd geschat door hun teamgenoten.

Dit werd onderzocht onder 229 leden van 39 teams die meededen aan een Management Game. De resultaten lieten zien dat teams waarin mensen voelden dat hun expertise werd gewaardeerd significant beter presteerden dan teams waarin dit minder het geval was. Maar, dit gevoel van waardering alleen was niet voldoende. Het verbeterde alleen de teamprestatie wanneer bovendien de teamleden hun activiteiten goed op elkaar afstemden. Wanneer ze hun taken niet goed onderling coördineerden, maakte het niet uit of mensen zich gewaardeerd voelden en daardoor harder werkten, omdat werk dubbel werd gedaan, bleef liggen of voor niets werd gedaan. Een voorbeeld hiervan is dat er hard gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een nieuwe marketingstrategie om de vraag naar producten te doen stijgen zonder af te stemmen met de productiemanager of de productieafdeling deze verhoogde capaciteit wel aan zou kunnen. In dat geval kunnen alle betrokkenen zich nog zo gewaardeerd voelen en hard werken, als ze hun taken niet op elkaar afstemmen zal dat geen effect sorteren.

Kortom, deze studie laat zien dat het voor goede teamresultaten cruciaal is dat teamleden zich gewaardeerd voelen door hun teamgenoten. Deze bevinding onderstreept dus het belang van goed waarderingsmanagement binnen organisaties. Maar….waardering alleen, en daaruit voortkomende motivatie, is niet voldoende voor goed presterende teams. Daarnaast is het cruciaal dat teams beschikken over goede coördinatiemechanismes (zie ook een eerdere post over transactief geheugen).   Teamleden kunnen nog zo gemotiveerd zijn en hard werken, maar als ze om wat voor reden dan ook hun activiteiten niet goed op elkaar afstemmen, zal niemand de vruchten kunnen plukken van hun inspanningen.

Managers kunnen hier rekening mee houden door extra aandacht te besteden aan de socialisatie van nieuwkomers en ervoor te zorgen dat ze voldoende ruimte hebben om te laten zien wat hun kwaliteiten zijn. Het gevoel gewaardeerd te worden zou bovendien vergroot kunnen worden door crosstraining. Dit houdt in dat teamleden korte tijd elkaars taken vervullen en daar op getraind worden. Zo krijgen ze meer kennis en begrip over elkaars werk en ieders kwaliteiten. Daarnaast is het belangrijk dat teams een goed coördinatiemechanisme ontwikkelen. Een manager kan dit stimuleren door de teamleden meer afhankelijk van elkaar te maken met betrekking tot hun taken en uitkomsten zodat ze gedwongen worden hun werk op elkaar af te stemmen.

Grutterink, H., Van der Vegt, G.S., Molleman, E., & Jehn, K.A. (2012). Reciprocal Expertise Affirmation and Shared Expertise Perceptions in Work Teams: Their Implications for Coordinated Action and Team Performance. Applied Psychology: An International Review.

Bookmark and Share