Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Relaties opbouwen en onderhouden met werknemers: een zegen of een vloek? | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Relaties opbouwen en onderhouden met werknemers: een zegen of een vloek?

door Ramzi Said

Onderzoek

Door de jaren heen bouwen managers individuele relaties op met werknemers. Vaak komen deze relaties via complexe rolverdelingen tot stand. Deze relaties verschillen, gewild of ongewild, in kwaliteit van elkaar. Met sommige werknemers zal de manager een goede relatie hebben, met anderen een mindere.

Veel managers denken dat het belangrijk is om goede relaties te hebben met alle werknemers en vanuit dit perspectief werken veel managers. Dit is begrijpelijk, omdat relationeel leiderschap belangrijke en positieve uitkomsten kan hebben op gedragingen van werknemers en het behalen van organisationele doeleinden. Zoals wetenschappelijk onderzoek de afgelopen decennia heeft laten zien, kan een goede relatie met werknemers onder andere invloed hebben op de prestaties van werknemers, hun identificatie en betrokkenheid bij de organisatie, de creativiteit en innovatie, en de tevredenheid over het salaris en de werkomstandigheden. Deze uitkomsten resulteren weer in verhoogde effectiviteit en prestaties van de organisatie. Daarnaast, en niet geheel onbelangrijk, verhogen deze werknemersuitkomsten ook de overlevingskansen van organisaties in huidige tijden van economische crisis.

Waar het zeker niet mijn bedoeling is deze wetenschappelijke bevindingen te ontkrachten of tegen te spreken, wil ik managers er wel op wijzen dat goede relaties met werknemers hebben niet altijd even voordelig kunnen uitpakken.

Recent uitgevoerd onderzoek door collega’s en mijzelf heeft laten zien dat er aan ‘relaties tussen managers en werknemers’ ook negatieve gevolgen kunnen zitten. Zo hebben wij bijvoorbeeld laten zien dat wanneer werknemers de relatie met hun manager als van hoge kwaliteit beschouwen, ze geneigd zijn om te gaan conformeren aan hun leidinggevende. Conformisme aan managers is natuurlijk niet altijd negatief en kan zelfs noodzakelijk zijn in sommige situaties (denk aan werksituaties waar geen fouten gemaakt mogen worden, zoals in luchtverkeerstorens of op operatietafels), maar het kan ook verkeerd uitpakken. Conformisme zorgt ervoor dat werknemers minder zelfstandig gaan denken, klakkeloos gedachten overnemen van managers, moeilijker nieuwe ideeën kunnen genereren en problemen kunnen oplossen en als gevolg minder creatief en innovatief worden. Als resultaat kunnen organisaties minder goed gaan functioneren.

Een ander zeer belangrijke negatieve uitkomst van een goede relatie is dat werknemers sneller onbewust onethische gedragingen gaan vertonen die bevorderlijk zijn voor de leidinggevende. Inderdaad, hoe gek het in eerste opzicht ook klinkt, wanneer werknemers de relatie met hun manager als goed ervaren, zijn ze eerder geneigd om immoreel gedrag te vertonen, wanneer ze daarmee hun manager helpen. Praktisch gezien kan dit bijvoorbeeld betekenen dat werknemers de waarheid iets verdraaien of informatie achterhouden, zodat hun manager beter ‘uit de verf komt’.

Nu rest natuurlijk de vraag: kunnen deze negatieve uitkomsten vermeden worden? Het antwoord daarop is simpel: natuurlijk! De uitvoering is echter een stuk lastiger. Wat managers goed moeten begrijpen is dat relaties kunnen worden gezien als medium, waardoor ze verschillende signalen kunnen overbrengen om zo bepaalde gedragingen bij werknemers op te wekken. Bij goede relaties zullen werknemers vaak beter luisteren naar de manager en managers kunnen deze werknemers dus vaak relatief gemakkelijk beïnvloeden. Managers moeten duidelijk communiceren welke gedragingen gewenst zijn en welke gedragingen niet binnen de organisatie passen (bijvoorbeeld onethisch pro-leidinggevend gedrag). Managers moeten hierop hun gedrag aanpassen, zodat het voor werknemers duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.

Het zou dus zeer wijs zijn voor managers om goed na te denken over relaties met werknemers en hoe deze relaties kunnen resulteren in positieve, maar ook in negatieve gevolgen voor de organisatie. Managers moeten nagaan wat belangrijk is binnen hun organisatie en hierop inspelen door de juiste sturing te geven via individuele relaties met werknemers. Dus, relaties opbouwen en onderhouden met werknemers is een zegen, maar de manager moet het er zelf naar maken!

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen: r.said@rug.nl

Bookmark and Share