Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Het besturen van een pensioenfonds – dat is mensenwerk (deel II) | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Het besturen van een pensioenfonds – dat is mensenwerk (deel II)

door Dennis Veltrop

Onderzoek

Tot nog niet zo lang geleden maakten we ons niet al te veel zorgen over de hoogte van ons pensioen. De recente crisis heeft echter een grotere bewustwording gecreëerd van het feit dat onze pensioenen niet gegarandeerd zijn. Daarmee wordt het maken van de ‘juiste’ beslissingen en de effectiviteit van pensioenfondsbesturen een steeds prominenter thema. De Principes Goed Pensioenfondsbestuur eisen nu bijvoorbeeld dat ieder pensioenfondsbestuur haar eigen functioneren evalueert. De besluiten die pensioenfondsbesturen nemen zijn van grote invloed op de hoogte van ons pensioen, maar wat weten wij en beleidsmakers nu eigenlijk over het functioneren van pensioenfondsbesturen?

Pensioenfondsbesturen bestaan doorgaans uit vertegenwoordigers van verschillende partijen zoals deelnemers en werkgevers. Deze verschillende partijen hebben voor een deel tegengestelde belangen en kunnen als zodanig worden aangeduid als facties binnen het bestuur. Recent door ons uitgevoerd onderzoek laat zien dat, iets ogenschijnlijk arbitrairs als, de demografische samenstelling van deze facties in termen van leeftijd en geslacht van invloed is op de manier waarop er met tegengestelde belangen door pensioenfondsbestuurders wordt omgegaan.

Naarmate de facties meer homogeen zijn (de deelnemersfactie bestaat uit vrouwen rond de 30) en de verschillen tussen de facties groter (de deelnemersfactie bestaat uit vrouwen rond de 30 en de werkgeversfactie bestaat uit mannen rond de 50) ontstaat er een sterker gevoel van subgroepen en zijn bestuurders meer geneigd naar competitieve vormen van conflicthantering (elkaar onder druk zetten, win-verlies strategieën). Dit sterkere gevoel van subgroepen kan worden weggenomen door te reflecteren op het functioneren. Een zelfevaluatie is daarmee een uitstekend instrument om het gevoel van subgroepen binnen pensioenfondsbesturen – ontstaan door demografische verschillen tussen de facties – weg te nemen. Gelukkig maar dat De Principes Goed Pensioenfondsbestuur eisen dat ieder pensioenfondsbestuur een zelfevaluatie dient uit te voeren. De beleidsmakers hebben goed in de smiezen dat het besturen van een pensioenfonds mensenwerk is.

Op 19 april 2011 schreef Dennis Veltrop deel I

Bron afbeelding: www.edgecommercialinteriors.com.au
Bookmark and Share