Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Zelfoverschatting bij managers | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Zelfoverschatting bij managers

door Koos van der Kleij

In het nieuws

Zelfoverschatting kan tot wrijvingen met medewerkers en mindere prestaties leiden. Dit blijkt uit de onderzoeken van Niels van der Kam. Hij was als promovendus gelieerd aan het expertisecentrum HRM&OB en promoveert op 14 juni 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Niet alleen in het topmanagement, maar in alle lagen van de organisatie vindt zelfoverschatting plaats. Eerder verricht onderzoek heeft laten zien dat de druk om  te voldoen aan het stereotype beeld van een sterke, zelfverzekerde leider een reden kan zijn voor leidinggevenden om zichzelf te overschatten. Ook laat onderzoek zien dat een té positief zelfbeeld de effectiviteit van leidinggevenden ondermijnt.

Van der Kam’s onderzoek gaat uit van een interpersoonlijke benadering van zelfoverschatting. In zijn dissertatie beargumenteert hij dat leidinggevenden die zichzelf overschatten als het gaat om hun transformationeel leiderschap een kwalitatief lagere uitwisselingsrelatie hebben met medewerkers. Dit komt omdat zij, door hun overschatting, te weinig investeren in de uitwisselingsrelatie met medewerkers.  Echter reageert niet elke medewerker hetzelfde op zichzelf overschattende leidinggevenden. Vooral extraverte medewerkers, die van nature op zoek zijn naar hechte persoonlijke relaties, rapporteren een uitwisselingsrelatie van lagere kwaliteit met hun leidinggevende.

Op teamniveau laten de resultaten zien dat zelfoverschatting door leidinggevenden met betrekking tot hun transformationele leiderschap samenhangt met de mate van conflict tussen de leidinggevende  en medewerkers. Door deze verstoorde relatie heeft zelfoverschatting ook negatief consequenties voor de prestaties van leidinggevenden.

Verder benadrukt  het onderzoek  het dynamische karakter van zelfoverschatting. Zelfoverschatting is namelijk niet stabiel over tijd en situaties.  Ondanks dat dispositionele factoren – factoren die binnen een persoon liggen – leidinggevenden in meer of mindere mate vatbaar maken voor zelfoverschatting, bepalen situationele bepaalde  factoren - die buiten een persoon liggen – of zelfoverschatting daadwerkelijk plaatsvindt.

Al met al laten de studies zien dat zelfoverschatting negatieve consequenties kan hebben voor de prestatie van leidinggevenden en dat dit verklaard kan worden doordat zelfoverschatting de relatie tussen leidinggevende en medewerkers verstoort. 

Het valt echter het niet te verwachten dat de druk op leidinggevenden zal afnemen. Van de Kam bespreekt daarom dat  management development programma’s  leidinggevenden bewust kunnen maken van hun potentiele neiging tot zelfoverschatting en kunnen vaststellen of leidinggevenden zichzelf ook daadwerkelijk overschatten. Feedback, en dan vooral het vragen om feedback, kan voor leidinggevenden een waardevol middel zijn om zelfoverschatting en de consequenties daarvan te ‘bestrijden’.

In verschillende media is er aandacht geweest voor de  dissertatie van Niels van der Kam. Zo verschenen er artikelen op de website van de Volkskrant, Trouw,  Nu.nl en de Telegraaf.

Gebaseerd op: Van der Kam, N. 2012. Leader Self-Enhancement: An Interpersonal Approach. Theses in Economics and Business.

Foto: diariesofanexistentialist.wordpress.com
Bookmark and Share