Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Creativiteit op de werkvloer: niet uitsluitend bij Apple en Facebook! | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Creativiteit op de werkvloer: niet uitsluitend bij Apple en Facebook!

door Roy Sijbom

Onderzoek

Wanneer mensen wordt gevraagd naar hun associaties aangaande creativiteit binnen organisaties, en meer in het bijzonder creativiteit van werknemers, dan is de kans groot dat er voorbeelden worden gegeven van creatieve organisaties zoals Apple en Facebook. Dit is natuurlijk niet geheel onterecht, maar het zorgt er tegelijkertijd wel voor dat er een ietwat eenzijdig en dus onvolledig beeld ontstaat over wat creativiteit van werknemers precies inhoudt. In deze bijdrage zal ik proberen dit beeld over creativiteit van medewerkers bij te stellen, omdat het mijns inziens onvolledig is.

Creativiteit van werknemers speelt een zeer grote rol binnen veel organisaties. Het is essentieel voor ondernemers die een nieuw bedrijf opstarten, maar ook voor het verdere succes en de overlevingskansen van organisaties die reeds op globale schaal opereren. Het is daarom niet verwonderlijk dat creativiteit van werknemers veel aandacht krijgt van onderzoekers. Maar wat verstaan we daar nu onder?

Laten we beginnen met het geven van een definitie van ‘creativiteit van werknemers’. De  wetenschappelijke is dat creativiteit van werknemers gedefinieerd kan worden als een uitkomst waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van ideeën over producten, diensten, processen en procedures die nieuw en bruikbaar zijn voor de organisatie. Belangrijk in deze definitie zijn de woorden ‘nieuw’ en ‘bruikbaar’. Wanneer ideeën uniek zijn in vergelijking met andere ideeën binnen een organisatie of werksituatie, dan kan het idee worden beschouwd als nieuw. Wanneer ideeën potentiële waarde hebben voor de organisatie, kunnen ze worden aangemerkt als bruikbaar. De aanwezigheid van beide elementen, nieuw en bruikbaar, zijn noodzakelijk om over creatieve ideeën te kunnen spreken.

Volgens deze definitie kan creativiteit dus variëren van kleine aanpassingen in bestaande procedures tot meer radicale grote doorbraken in de ontwikkeling van nieuwe producten. Het creativiteits-concept is daarmee continue, hetgeen betekent dat de focus ligt op de relatieve creativiteit van een idee, in plaats van of een idee op zichzelf puur creatief is. Ik zal dit proberen te verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. De laatste tijd is er veel te doen over het Nieuwe Werken. Binnen de wetenschap is deze manier van werken al langer in gebruik. Wanneer het Nieuwe Werken echter wordt toegepast binnen meer traditionele kantoorbanen kan dat dus als een creatief idee worden gezien.

Naast het feit dat creativiteit een relatief begrip is wanneer we het hebben over de creativiteit van werknemers, is het ook zo dat creatieve ideeën gegenereerd kunnen worden door álle werknemers binnen de organisatie, ongeacht het type baan of niveau. Sterker nog, onderzoek laat zien dat een bepaalde mate van creativiteit vereist is voor bijna elke baan.

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat creativiteit niet hetzelfde is als innovatie. Hoewel medewerkers hun creatieve ideeën delen met anderen worden deze pas gezien als een innovatie wanneer de ideeën succesvol zijn geïmplementeerd binnen de organisatie of binnen het team. Creativiteit van medewerkers moet dan ook gezien worden als een eerste stap dat noodzakelijk is voor daaropvolgende innovatie.

De Apple’s en Facebook’s van deze wereld zijn natuurlijk mooie voorbeelden van zeer creatieve en innovatieve organisaties, maar moeten niet worden verheerlijkt tot het summum van creativiteit op de werkvloer. Overal om ons heen, in grote en kleine organisaties, vindt veel creativiteit plaats. Door deze bijdrage hoop ik dat er een beter en vollediger beeld is ontstaan over wat er verstaan wordt onder creativiteit van werknemers. Dat door deze bijdrage ook minder radicale vormen van creativiteit van werknemers zullen worden opgemerkt, herkend en gewaardeerd, zodat organisaties in grotere mate hun creatieve potentieel kunnen benutten.

Indien u geïnteresseerd bent in dit onderwerp en u meer over de creativiteit van werknemers binnen uw organisatie wilt weten kunt u contact opnemen met Roy Sijbom via r.b.l.sijbom@rug.nl.

foto: Google
Bookmark and Share