Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Teameffectiviteit en evidence-based HRM: De Teammonitor | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Teameffectiviteit en evidence-based HRM: De Teammonitor

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Effectieve teams moeten diverse zaken op orde hebben. Dat gaat niet vanzelf, maar dat vraagt om zorgvuldige samenstelling van het team, steun en ontwikkeling, inbedding in de organisatie en goede taaktoewijzing. Een belangrijke en praktisch relevante vraag is welke factoren nu precies van belang zijn en aan ‘welke knoppen’ organisaties en teamleiders kunnen draaien om de gewenste teameffecten te realiseren.

Dit was de kernvraag in een onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met en bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Om een slagvaardiger organisatie te worden die de komende jaren, waarin krimpende middelen aan de orde zijn, kan overleven, kiest VNN voor een organisatievorm waarin de sturing directer in het primaire proces plaats vindt. Het team en de teamleider vormen de basis-resultaatverantwoordelijke eenheid binnen VNN. Om dit organisatieveranderingsproces in goede banen te leiden is het belangrijk om als management een vinger aan de pols te houden. Goede informatie omtrent het functioneren van de teams is daarbij van het grootste belang.

Met behulp van een nieuw ontwikkeld instrument om voorspellers van teameffectiviteit in kaart te brengen (de Teammonitor) zijn door medewerkers van het Expertisecentrum gegevens verzameld bij 85 teams binnen VNN. Deelnemers beantwoordden (on-line) vragen over henzelf, hun teamleider, de organisatie en hun (interne) netwerk. De respons was bijzonder hoog: 78% op individueel niveau en 100% op teamniveau. Ook teamleiders vulden vragenlijsten in met een respons van 99%. Op basis van de gegevens werd vastgesteld welke kenmerken van teams het best de teameffectiviteit voorspellen.

Het onderzoek leverde een duidelijk en bruikbaar model op waarin de belangrijkste voorspellers voor teameffectiviteit binnen deze organisatie zichtbaar werden. Op basis van de resultaten zullen actieplannen worden geformuleerd en interventies bedacht en doorgevoerd door de teams (evidence based innovation). Teamscores op deze factoren laten zien waar teams zich op kunnen richten om de teameffectiviteit verder te verhogen. 

Het onderzoek is ingebed in een MD-programma binnen VNN en werd meerdere keren bij de teams toegelicht en ‘gedragen’ door de raad van bestuur van VNN. Dit verklaart mogelijk de hoge respons en daarmee positieve effecten op de validiteit van de resultaten. In het najaar van 2012 vindt een 2e meting plaats, op basis waarvan effecten van interventies kunnen worden getoetst en er ook uitspraken over teamontwikkeling kunnen worden gedaan. Bovendien zullen ‘normscores’ en benchmarkgegevens beschikbaar komen als het onderzoek bij meerdere organisatie wordt uitgevoerd. Mocht u interesse hebben om de Teammonitor ook in uw organisatie uit te voeren dan kunt u contact opnemen met info@hrmexpertise.nl

Bookmark and Share