Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Authentiek Leiderschap | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Authentiek Leiderschap

door Niels van der Kam

Publicaties

Theorieën over authentiek leiderschap genieten in toenemende mate belangstelling in literatuur over leiderschap. In de basis verwijst authentiek leiderschap naar leidinggevenden die zich sterk bewust zijn van hun normen, waarden, morele standpunten, kennis, capaciteiten en de omgeving waarin zij functioneren. Dit bewustzijn zou terug te zien zijn in hun functioneren. Het achterliggende proces daarbij is zelfregulatie.

In zijn masterthese zoekt Maarten Spekschate naar het antwoord op de vraag of authentiek leiderschap leidt meer leiderschapseffectiviteit. Doormiddel van kwalitatieve casestudies test en ontwikkelt hij de peilers van theorieën over authentiek leiderschap. De uitkomsten laten onder andere zien dat zelfbewustzijn, zelfregulatie en het betrekken van de omgeving door leidinggevenden essentiële componenten zijn voor het vergroten van leiderschapseffectiviteit en dat deze bovendien in sterke mate verweven zijn. De positieve effecten van zelfbewustzijn kunnen bovendien vergroot worden door de nadruk te leggen op persoonlijke zwaktes en gedrag.

Naast positieve uitkomsten van zelfbewustzijn en zelfregulatie worden in het onderzoek ook enkele aanwijzingen gevonden voor negatieve uitkomsten. Bijvoorbeeld wanneer wordt gekeken naar “leading by example”; authenticiteit leidt daarbij zeker niet per definitie tot meer leiderschapseffectiviteit.

Tot slot laat deze goede masterthese zien dat de onderzochte constructen ontwikkelbaar zijn, wat impliceert dat ook leiderschapseffectiviteit ontwikkelbaar is. De volledige these, getiteld “Authenticity in Leadership: Examining the Influence of Authenticity on Leadership Effectiveness Through a Qualitative Case Study Method” is beschikbaar als bijlage bij deze post.

Maarten Spekschate studeerde Change Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en is momenteel werkzaam bij Berenschot.

Bookmark and Share