Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Crisistijd: Vrouwen grijp je kans? | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Crisistijd: Vrouwen grijp je kans?

door Floor Rink

Onderzoek

klifIn Nederland zijn vrouwen en minderheden nog steeds ondervertegenwoordigd op top management posities. Om deze reden heeft de Rijksoverheid, samen met een groot aantal organisaties, het Charter “Talent naar de top” opgesteld. De ondertekenaars stellen voor een termijn van drie tot vijf jaar, al dan niet binnen hun reeds bestaande diversiteitsbeleid, specifieke kwantitatieve doelen op voor toestroom, doorstroom en behoud van vrouwelijk talent naar de top van hun organisatie.

Een goed initiatief. En nu in de huidige onzekere economische omstandigheden waarschijnlijk ook haalbaar. Recent onderzoek laat namelijk zien dat organisaties meer open staan voor verandering in crisistijd. Vrouwen krijgen hierdoor meer kansen om door te groeien naar een toppositie. Dit effect wordt versterkt door de algemene gedachte dat vrouwelijke leidinggevenden beter met mensen zouden kunnen omgaan dan mannen en zich flexibeler opstellen in moeilijke tijden. Kwaliteiten die leiders nodig hebben in het huidige uitdagende klimaat.

De crisis biedt vrouwen en minderheden dus kansen om het glazen plafond te doorbreken. Goed nieuws dus..? Ja en Nee. De crisis bevordert inderdaad de doorstroom van vrouwen naar top posities. Echter, er kleeft een groot nadeel aan dit fenomeen. Recentelijk is aangetoond dat vrouwen in deze situaties regelmatig te maken krijgen met een “glazen klif” positie. De leiderschapsposities waarop vrouwen worden geplaatst zijn vaak zo riskant of hachelijk, dat de kans op slagen erg klein wordt. Deze posities zijn erg complex, waardoor vrouwen over onvoldoende informatie of middelen beschikken om hun rol effectief te kunnen uitoefenen. Mannen komen daarentegen vooral in veilige en meer zekere leiderschapsposities terecht waarin de kans op succes erg hoog is. De hachelijke leiderschapsposities waarin vrouwen momenteel in terechtkomen zijn dus stressvol en kunnen uiteindelijk zelfs tot een toename van vertrek van vrouwen op top management posities leiden.

Het “glazen klif” fenomeen roept veel vragen op. Zijn vrouwen inderdaad betere leiders in tijden van crisis dan mannen? Zijn vrouwelijke managers in staat om de risico’s van hun leiderschapspositie te signaleren? In ons onderzoek proberen wij antwoorden te vinden op deze vragen. Het blijkt dat in tijden van zwaar weer zowel vrouwelijke als mannelijke leiders het geven van sociale steun en flexibiliteit belangrijk vinden. Hierin verschillen zij dus niet van elkaar. Mannen zijn echter wel meer geneigd dan vrouwen om in tijden van crisis risico’s te nemen, en zien lastige situaties meer als een uitdaging dan een bedreiging voor hun carrière. Door deze houding staan mannelijke managers positief tegenover een lastige leiderschapspositie, en zouden deze ook aannemen. Vrouwelijke managers zijn negatiever gestemd, en geven aan dat zij een soortgelijke positie juist zouden weigeren. Zij zijn dus in feite beter in staat dan mannen om een “high risk” positie te herkennen. Deze bevinding toont aan dat het “glazen klif” fenomeen in elk geval niet door het eigen gedrag van vrouwen, of door hun werkopvattingen wordt veroorzaakt. In vervolgonderzoek wordt momenteel bestudeerd welke factoren nu precies aan dit fenomeen ten grondslag liggen.

Meer informatie is op te vragen bij Floor Rink.

Bookmark and Share