Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Evalueren van veranderingen: HR Analytics | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Evalueren van veranderingen: HR Analytics

door Thom de Vries

Onderzoek

Veranderingen zijn aan de orde van de dag in elke organisatie: invoering van Het Nieuwe Werken, implementatie van nieuwe software en apparatuur, transformatie van een traditionele organisatiestructuur naar autonome teams, etc. Maar hebben deze interventies ook daadwerkelijk een positieve uitkomst en wegen baten op tegen kosten? Vragen die regelmatig onbeantwoord blijven, aangezien evaluatierapporten vaak beperkt blijven tot subjectieve percepties van gerealiseerde uitkomsten. Harde cijfers die een organisatie kunnen assisteren bij het nemen van een weloverwogen besluit over verdere investering in een interventie ontbreken daardoor veelvuldig. 

Om uitkomsten van interventies wel goed inzichtelijk te maken, kan een zogenaamde “tijdreeksanalyse” worden uitgevoerd. Deze methodiek biedt een beproefde methode om de meest uiteenlopende interventies te evalueren. Tijdreeksanalyses zijn bijvoorbeeld gebruikt om de impact van de implementatie van prestatielooncontracten en innovatieve productiemachines op de productiviteit van medewerkers in kaart te brengen. 

In tegenstelling tot subjectieve evaluatiemethodes (bijvoorbeeld gebaseerd op vragenlijsten of interviews), zijn de prestatiegegevens waarmee een tijdsreeksanalyse kan worden uitgevoerd meestal al aanwezig in de organisatie. Tijdreeksanalyses zijn namelijk compatible met vele verschillende soorten periodieke prestatie-indicatoren, zoals wekelijkse output, maandelijkse omzet, aantal ontvangen klantorders, doorlooptijd van cliënten, aantal ontvangen klachten, maandelijkse personele kosten, maandelijks verzuim, etc. Wel is het belangrijk dat de periodieke prestatie-indicator “gevoelig” is voor veranderingen die kunnen ontstaan door een interventie. Met andere woorden, de prestatie-indicator moet relevant zijn voor de interventie en moet genoeg gedetailleerd zijn om de impact te meten. 

Met een tijdsreeksanalyse wordt eerst alle “ruis” uit een serie met periodieke prestatiegegevens gefilterd die anders de impact van een interventie kan camoufleren. Deze ruis kan bijvoorbeeld ontstaan door periodieke trends of door andere ontwikkelingen in de organisatie. Vervolgens wordt met de tijdreeksanalyse de invloed van de interventie op de serie met periodieke prestatiegegevens gemodelleerd en geëvalueerd. 

Een tijdreeksanalyse heeft 4 hoofduitkomsten: 

1)     Grootte van de impact van de interventie. De absolute en procentuele stijging (of daling) in gemiddelde productiviteit (of andere relevante presentatie-indicatoren) na invoering van de interventie wordt duidelijk aan de hand van de tijdreeksanalyse. Dit cijfer kan gebruikt worden om de monetaire winst (of verlies) uit te rekenen die een interventie heeft opgeleverd.

2)     Betrouwbaarheid van de impact. Door middel van een betrouwbaarheidspercentage wordt duidelijk wat de kans is dat de interventie dezelfde impact kan hebben wanneer deze ergens anders geïmplementeerd wordt (bijvoorbeeld in een ander team, afdeling of organisatie). Zodoende wordt duidelijk of verdere uitrol van de interventie en geassocieerde impact haalbaar is.

3)     Aanlooptijd van de impact. Ook kan met een tijdreeksanalyse inzichtelijk worden gemaakt hoe snel een interventie vruchten afwerpt: is dit direct na de implementatie of is er sprake van een aanloopperiode? Indien de interventie een aanloopperiode laat zien, kan met de tijdreeksanalyse worden uitgerekend na hoeveel tijd de maximale impact is gerealiseerd.

4)     Duur van de impact. Ten slotte geeft een tijdreeksanalyse aan hoe permanent de impact van de interventie is binnen de onderzochte tijdsperiode. Hier wordt antwoord gegeven op de vraag of de interventie resulteerde in een kortstondige stijging of daling in productiviteit of juist een langdurige impact heeft. 

Kortom, tijdsreeksanalyses geven een rijke representatie van de impact van interventies. Daarnaast kunnen tijdsreeksanalyses vaak uitgevoerd worden met reeds aanwezige gegevens/archiefmateriaal. Uitvoering is echter maatwerk. Wilt u vrijblijvend de mogelijkheid van het uitvoeren van een tijdreeksanalyse voor uw organisatie verkennen? Neem dan vrijblijvend contact op met het HRM expertisecentrum.

NB: De gestippelde verticale lijn in het plaatje geeft de implementatie aan van prestatieloonscontracten.

Bookmark and Share