Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 De brug tussen wetenschap en praktijk | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

De brug tussen wetenschap en praktijk

door Janka Stoker

Het Nederlandstalige tijdschrift Gedrag & Organisatie bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijk feit is er een speciaal jubileumnummer uitgebracht (zie http://www.boomlemmatijdschriften.nl/tijdschrift/GenO/2012/3). Het tijdschrift heeft al 25 jaar als missie om ‘een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kennis en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en aan de verspreiding hiervan naar de praktijk’. Een van de belangrijkste thema’s in dit jubileumnummer is daarom de samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Want dat blijkt, ook na 25 jaar, een lastige opgave: er is nog steeds een kloof tussen de inzichten die we in de wetenschap op het gebied van HRM vergaren, en de praktijk die dagelijks met dergelijke vraagstukken te maken heeft. In elk geval kunnen we constateren dat het tijdschrift door managers en HR-professionals weinig wordt gelezen. Dat is jammer, want G&O biedt vier keer per jaar een mooi inkijkje in het actuele onderzoek dat aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten verricht wordt. In de trend naar steeds meer ‘Evidence-based management’ (zie Rynes, Giluk & Brown, 2007) zouden HR-managers wel eens veel baat kunnen hebben bij de inzichten die in Gedrag &Organisatie gepresenteerd worden.

Een term die in het kader van de relatie tussen wetenschap en praktijk veelvuldig valt is ‘kennisvalorisatie’. Volgens de Landelijke Commissie Valorisatie is dat: ‘het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting, en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid’. Aukje Nauta en Carsten de Dreu constateren in hun artikel in het jubileumnummer dat ‘we’ nog niet goed genoeg zijn in het valoriseren van onze kennis. Zij stellen dat ‘… onderzoekers hun kennis meer en beter kunnen verspreiden, en er beter voor kunnen zorgen dat hun onderzoeksresultaten in de praktijk worden benut’ (Nauta & De Dreu, 2012, p. 223). Die verspreiding en benutting kunnen verschillende vormen aannemen. Enerzijds zouden wetenschappers hun eigen werk meer moeten verspreiden, in de media, in het maatschappelijk debat, en in netwerken met de praktijk. Daarnaast zouden wetenschappers hun bevindingen kunnen vertalen in produkten en diensten (denk aan testen, diagnostische instrumenten, of vaardigheidstrainingen). Ook toegepast onderzoek dat (mede) wordt gefinancieerd door externe partijen, is een vorm van kennisbenutting, waarbij wetenschappelijke en voor de praktijk relevante vragen kunnen worden beantwoord. Als je kennisvalorisatie en kennisverwerving dus slim aan elkaar knoopt, versterken beide doelen elkaar, aldus Nauta en De Dreu.

In Groningen hebben we ruime ervaring met het bij elkaar brengen van praktische en wetenschappelijke vragen. De afgelopen jaren verrichtten verschillende promovendi in opdracht van bijvoorbeeld Randstad, Lentis en de Hanzehogeschool Groningen, onderzoek naar tal van HRM-gerelateerde vragen. Dit leverde voor beide partijen waardevolle en bruikbare resultaten op. Een aardig actueel voorbeeld is het promotietraject van Bart Voorn bij Ahold. Zijn project laat goed zien hoe de samenwerking tussen wetenschap en praktijk succesvol vorm kan krijgen. Bart is bijna anderhalf jaar aan de slag voor Ahold. Hij heeft een leiderschapsinstrument ontwikkeld dat inmiddels al twee keer is ingevuld door alle supermarktmanagers. Het instrument geeft individuele managers feedback over hun functioneren, en biedt op geagggregeerd niveau de organisatie en de HRM-afdeling allerlei waardevolle beleidsinformatie. Ahold is tevreden met de bruikbaarheid van het onderzoek, zoals onder ander blijkt uit het feit dat zij in het openbaar jaarverslag over 2012 aandacht besteedt aan dit project (waarover volgend jaar meer op deze site). Daarnaast levert het onderzoek ook wetenschappelijk gezien een schat aan informatie op, op basis waarvan het eerste onderzoekspaper bijna af is. Dit is een mooi voorbeeld van wat Nauta en De Dreu een ‘integratieve deal’ noemen: er wordt een product gegenereerd waar zowel de praktijk als de wetenschap wat aan heeft. Wij zijn daar in Groningen trots op; als het bij u ook naar meer smaakt, aarzel dan vooral niet om contact op te nemen met ons expertise center.

Nauta, A. & De Dreu, C. (2012). Een pleidooi voor valorisatie van de Arbeids- en Organisatiepsychologie. Gedrag & Organisatie, 25, 3, 222-231.
Rynes, S.L., Giluk, T.L., & Brown, K.G. (2007). The very separate worlds of academic and practitioner periodicals in Human Resource Management: Implications for evidence-based management. Academy of Management Journal, 50, 987-1008.

Bookmark and Share