Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Geluk en werkloosheid | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Geluk en werkloosheid

door Peter van der Meer

Onderzoek

Copywright www.dilbert.com

We weten steeds meer en steeds beter waar mensen gelukkiger van worden. Sinds midden jaren negentig wordt daar door een steeds grotere groep economen onderzoek naar gedaan. In het begin richtte dit onderzoek zich veel op de vraag of meer inkomen (geld) gelukkiger maakt of niet. Nu is er meer aandacht voor andere aspecten. Er is zowaar een top zeven gemaakt van zaken waar mensen gelukkig van worden: familie relaties, financiële positie, werk, vrienden, gezondheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke waarden (i).

Het hebben van werk staat op de derde plaats in deze top zeven. De gevolgen van werkloosheid voor het geluk van mensen lijken echter groter te zijn dan deze derde plaats doet vermoeden. Clark en anderen (ii) hebben laten zien dat mensen niet wennen aan een situatie van werkloosheid, dit in tegenstelling tot een verlies aan gezondheid of een scheiding. Ook heeft een student (iii) van mij laten zien dat werknemers die ooit een keer langer dan zes maanden werkloos zijn geweest daar blijvend hinder van ondervinden: zij zijn blijvend ongelukkiger, ook als ze weer werk vinden.

Dit doet de vraag rijzen hoe het komt dat mensen zo ongelukkig worden van werkloosheid. Deze vraag heb ik proberen te beantwoorden in één van mijn onderzoeken (iv). De kern van de verklaring is dat werk mensen op meerdere manieren gelukkig maakt. In de eerste, maar niet belangrijkste plaats, is dat mensen via werk een inkomen verdienen dat ze gebruiken om in hun levensonderhoud te voorzien. Als ze werkloos worden valt een deel van dit inkomen weg. In de tweede plaats gaat het verlies van werk gepaard met het verlies van status. De status van een persoon is sterk gekoppeld aan het werk dat iemand doet en het beroep dat iemand heeft. Die status bepaalt de relatieve positie van een persoon in de maatschappij. Deze relatieve positie is, net als het relatief inkomen, sterk bepalend voor het geluksgevoel van mensen.

Een daling op de maatschappelijke ladder als gevolg van werkloosheid komt hard aan. Het geluksniveau van werklozen ligt bijna twintig procent lager dan dat van werkenden, en dat is heel wat. En dit effect is veel sterker dan het verlies aan inkomen dat gepaard gaat met werkloosheid. Het effect van statusverlies lijkt veel belangrijker te zijn dan het directe verlies aan inkomen en heeft ook langduriger consequenties. Dit effect is trouwens sterker voor mannen dan voor vrouwen, omdat nog steeds veel vrouwen status ontlenen aan de maatschappelijke positie van hun man. De gevolgen van werkloosheid voor het geluk van vrouwen zijn derhalve kleiner dan die voor mannen.

Deze onderzoeksresultaten suggereren dat de overheid het belangrijk zou moeten vinden om de werkloosheid te bestrijden. Deze resultaten suggereren ook dat bedrijven hun uiterste best moeten doen om personeel in dienst te houden en ze niet bij de eerste de beste tegenslag moeten ontslaan. Op langere termijn zijn immers bedrijven gebaat bij gelukkig personeel, want dat is productiever.

(i) Zie Richard Layard. Happiness: lessons from a new science. Penguin, London.
(ii) Clark, A.E., E. Diener, Y. Georgellis en R.E. Lucas (2008). Lags and leads in life satisfaction: A test of the baseline hypothesis. The Economic Journal, Vol. 118, No. 529, pp. F222-F243.
(iii) Simon Griede. 2012. The negative effect of unemployment. Master thesis MSc HRM, FEB, Rug.
(iv) Peter H. van der Meer. 2012. Gender, Unemployment and Subjective Well-being: Why Being Unemployed is Worse for Men than for Women. Social Indicators Research, doi: 10.1007/s11205-012-0207-5

Bookmark and Share