Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Effectieve teams: Vijf mispercepties | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Effectieve teams: Vijf mispercepties

door Gerben van der Vegt

In het nieuws

Richard Hackman (Edgar Pierce professor of Social and Organizational Psychology aan Harvard), is voor de meeste studenten bekend vanwege zijn taakkenmerken model dat in bijna elk tekstboek over HRM is te vinden. In dat model worden de kenmerken van werk beschreven die werknemers motiveren en tevreden maken. De nadruk ligt volgens Hackman daarbij juist niet op beloning, maar veel meer op zaken als de gevarieerdheid van het werk, autonomie, en de mate waarin taakuitvoering leidt tot herkenbare resultaten.

Minder bekend voor veel mensen is Hackman’s werk op het gebied van teams en teamfunctioneren. Toch heeft hij de afgelopen jaren 10 boeken op het terrein van de groepsdynamica geschreven of daaraan in belangrijke mate bijgedragen. In deze boeken vat hij op onderzoek gestoelde inzichten samen en probeert hij om algemeen aanvaarde wijsheden over het functioneren van teams te ontkrachten. Ik geef hieronder vijf voorbeelden van mispercepties die Hackman binnen veel organisaties en bij veel managers opmerkte.

Harmonie is goed – door harmonieuze samenwerking vermijd je tijdsverlies ten gevolge van discussies over hoe de taken het best kunnen worden uitgevoerd. Niet waar,  stelt Hackman. Uit onderzoek blijkt het tegenovergestelde. Wanneer conflict goed wordt ‘gemanaged’ kan het juist leiden tot creatieve oplossingen. Zolang conflicten over de uitvoering van het werk zelf gaan kan onenigheid goed zijn voor de teameffectiviteit.

Het is goed om een bestaand team ‘op te schudden’ – nieuwe teamleden zorgen voor vers bloed en nieuwe ideeën zodat teams niet vastroesten in bestaande routines. Mis, laat Hackman in zijn boeken zien. Uit onderzoek blijkt dat hoe langer teams intact blijven, zonder wisselingen in teamlidmaatschap, hoe beter ze presteren.

Groter is beter – grotere groepen hebben meer ‘resources’ tot hun beschikking die ze kunnen gebruiken bij de taakuitvoering. Opnieuw mis. Grote groepen werken vaak contra productief. Hoe groter de groep, hoe groter de kans dat mensen er de kantjes vanaf lopen, en hoe moeilijker het is om de activiteiten van teamleden onderling op elkaar af te stemmen. Algemene vuistregel volgens Hackman: “circumvent double digits”.

Teamwork is ‘magic’ – om de voordelen van teams te realiseren hoeft men alleen maar een aantal getalenteerde mensen bijeen te brengen en hen in algemene bewoordingen te vertellen wat er van ze wordt verwacht, de rest gaat vanzelf. Weer blijkt de werkelijkheid complexer. Teams met alleen ‘sterren’ functioneren veelal onder hun niveau. Bovendien is het voor het goed functioneren van bijna alle teams essentieel dat er uitdagende, haalbare en heldere teamdoelen worden geformuleerd.

Alles hangt af van de leidinggevende – zijn of haar persoonlijkheid, gedrag of stijl van leidinggeven maakt of breekt het team. Volgens Hackman speelt de leider inderdaad een belangrijke rol, maar niet op de manier zoals veel mensen denken. Het beste wat een leidinggevende kan doen om effectieve samenwerking te bewerkstelligen is “hands-on coaching” gedurende de taakuitvoering en het creëren van de juiste condities door te zorgen voor de aanwezigheid van de juiste informatie en voldoende middelen voor de taakuitvoering.

Hackman was één van de belangrijkste denkers en onderzoekers op het gebied van teams en team functioneren van de afgelopen dertig jaar. Op 8 januari jongstleden overleed hij, 72 jaar jong.

Bookmark and Share