Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Slimmer Managen in de Publieke Sector | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Slimmer Managen in de Publieke Sector

door Floor Rink

Onderzoek

“Innovatief waar het kan, verantwoordelijk waar het moet”, dit was de titel van een artikel dat Holland Management Review vorig jaar in November publiceerde. Dit artikel omschrijft een grootschalig onderzoek van TNO in samenwerking met Universiteit Leiden en de Universiteit van Groningen naar een grote uitdaging waar de publieke sector momenteel voor staat: Hoe kan het management in de publieke sector creativiteit in medewerkers stimuleren zonder daarbij de aard van hun werkzaamheden te ontkennen?                                         

De publieke sector heeft lang bekend gestaan als een bureaucratisch bolwerk waarin vernieuwing werd gemeden en inefficiëntie hoogtij vierde. Deze dagen zijn voorbij. Klanten eisen een klantgerichte, transparante overheid en de politiek kijkt kritisch toe. Het is duidelijk: er moet in de publieke sector slimmer, sneller en efficiënter worden gewerkt. Aan de manager de schone taak om deze efficiëntieslag te maken. Om dit voor elkaar te krijgen staat de innovatie van werkprocessen bij managers hoog op de agenda. Daarnaast worden medewerkers gestimuleerd om creatiever en proactiever in hun werk te staan. Klantgerichtheid prevaleert boven regelgerichtheid.

Maar het valt niet te ontkennen dat veel taken binnen het werk in de publieke sector weinig ruimte laten voor een creatieve en proactieve aanpak. Denk maar aan de afhandeling van juridische bezwaren, de toekenning van uitkeringen of de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens. Bij dit soort taken zijn een foutloze aanpak en strikte naleving van regels en wetten een vereiste. Een al te creatieve collega zou voor veel schade kunnen zorgen. Het onderzoek, dat door Dagmar Beudeker (TNO) werd uitgevoerd, toonde dan ook aan dat het nuttig is om binnen de publieke sector onderscheid te maken tussen “preventietaken” en “promotietaken”. Waar het bij een preventietaak zaak is dat medewerkers risicomijdend en secuur te werk gaan om fouten te voorkomen, zijn promotietaken er juist op gericht om vernieuwing te brengen. Denk hierbij aan het verbeteren van bestaande werkwijzen, het motiveren van werklozen om een baan te gaan zoeken, of het binnenhalen van project subsidies.

Het onderzoek liet verder zien dat het als manager cruciaal is om te beseffen wat voor soort taak de medewerker precies uitvoert. Beide taken vragen namelijk om een andere aansturing. Medewerkers in de publieke sector werden creatiever wanneer zij positieve feedback van hun managers ontvingen tijdens de uitvoering van promotie taken. Deze positieve feedback gaf de medewerkers het idee dat ze vooruitgang boekten en gaf het vertrouwen om verder op zoek te gaan naar ‘out of the box’- oplossingen. Negatieve feedback – het wijzen op fouten of mogelijke problemen bij de uitvoering –  had bij de uitvoering van promotie taken een averechts effect. Het smoorde leuke ideeën in de kiem. Maar: negatieve feedback werkte wel prestatieverhogend wanneer de medewerkers preventie taken uitvoerden waarbij het belangrijk was om geen fouten te maken. Positieve feedback had hier geen enkel effect. Slimmer managen betekent dus feedback op maat geven.

Deze onderzoeksresultaten bieden concrete handvatten om een balans tussen creativiteit en verantwoordelijkheid binnen de publieke sector te bewaren. Wanneer managers hun aansturing afstemmen op het soort taak dat de medewerkers moeten uitvoeren, worden zij gestimuleerd om “innovatief te zijn waar het kan, en verantwoordelijk te zijn waar dat moet”.

Zie ook: Holland Management Review, November, 2012

Bookmark and Share