Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Transformationeel leiderschap goed voor de innovativiteit van werknemers? Of niet altijd? | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Transformationeel leiderschap goed voor de innovativiteit van werknemers? Of niet altijd?

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

Innovativiteit is van groot belang voor de effectiviteit en overlevingskans van organisaties. Zeker gezien de huidige turbulente economische omstandigheden is het voorblijven van de competitie uiterst belangrijk voor organisaties. Vanzelfsprekend ontstaan innovaties niet vanzelf en zijn het de medewerkers in een organisatie die innovaties tot stand brengen. Om deze reden is het zeer waardevol voor organisaties te achterhalen hoe het management de innovativiteit van de medewerkers kan vergroten.

De grote aandacht voor transformationeel leiderschap de afgelopen decennia leek deze vraag grotendeels te gaan beantwoorden. Transformationeel leiderschap is een leiderschapsstijl waardoor werknemers het belang van de organisatie voor hun eigen belang stellen en meer bereiken dan ze ooit gedacht hadden. Belangrijke aspecten zijn het uitdragen van een uitdagende visie, het stimuleren tot nadenken, en aandacht voor de individuele ontwikkel behoeften van werknemers. Dit zou moeten leiden tot een toename van de innovativiteit van deze werknemers. Echter onderzoek heeft dit nooit duidelijk kunnen aantonen. In tegenstelling tot wat de theorie doet denken zijn de resultaten van onderzoek naar het verband tussen transformationeel leiderschap en creativiteit en innovativiteit van ondergeschikten inconsistent. De vraag rijst dus waarom sommige onderzoeken positieve effecten vonden, maar andere geen of zelfs negatieve effecten.

Een aannemelijke verklaring voor deze inconsistentie is dat het van de omstandigheden afhangt of transformationeel leidership positief is voor de innovativiteit van werknemers. Transformationeel leiderschap zouden medewerkers inspireren tot innovativiteit door onder andere het uitdragen van een uitdagende visie en het aanzetten tot het stellen van vraagtekens bij de bestaande methodes. Wil dit echter resulteren in daadwerkelijk innovatief gedrag van deze medewerkers, is het belangrijk dat ze het gevoel hebben in staat te zijn innovaties van betekenis tot stand te brengen. Zo niet, dan kan zo’n inspirerende visie frustrerend of beangstigend werken. Hiervoor is niet alleen zelfvertrouwen belangrijk, maar ook vertrouwen dat hun acties daadwerkelijk invloed hebben op de omgeving en dat ze de noodzakelijke handelingsvrijheid hebben. Deze aspecten worden gevangen in het begrip empowerment. Dus inspiratie tot innovatie vanuit transformationeel leiderschap heeft enkel nut, wanneer werknemers het gevoel hebben hier daadwerkelijk wat mee te kunnen.

In een recent onderzoek hebben we gekeken of de relatie tussen transformationeel leiderschap en innovativiteit van werknemers inderdaad afhankelijk is van de empowerment van medewerkers. In een vragenlijstonderzoek onder 230 werknemers en hun leidinggevenden vonden we inderdaad dat transformationeel leiderschap samenhing met een toename in de innovativiteit van medewerkers, maar alleen als ze een sterk gevoel van empowerment hadden. Bij weinig empowerment bleek transformationeel leiderschap geen relatie te hebben met innovativiteit van medewerkers.

Uit dit onderzoek blijkt dus dat transformationeel leiderschap inderdaad nuttig kan zijn om de innovativiteit van medewerkers te vergroten. Echter, het is cruciaal dat organisaties die dit op het oog hebben ook rekening houden met de empowerment van hun werknemers. De beste manier om de innovativiteit van werknemers te vergroten is dus zowel het inzetten van empowerment programma’s alsmede van leadership development programs ter verhoging van transformationeel leiderschap. Vanzelfsprekend kan een organisatie afhankelijk van de hoogte van empowerment en transformationeel leiderschap ook kiezen voor een van de twee programma’s, of bijvoorbeeld voor verschillende programma’s op verschillende locaties.

Bookmark and Share