Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Beloning van commissarissen: you get what you pay for | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Beloning van commissarissen: you get what you pay for

door Dennis Veltrop

Onderzoek

Commissarissen houden toezicht op het bestuur, stellen de beloning van bestuurders vast en voorzien bestuurders van onafhankelijk advies. Fama en Jensen (1983) stelden al dat commissarissen die beter in staat zijn deze rollen als commissaris uit oefenen, zullen worden geselecteerd voor commissariaten. Een aantal missers in de semi-publieke sector (woningcorporaties, ziekenhuizen, etc.) laat zien dat het benoemen van goede commissarissen niet alleen van belang is voor governance van for-profit instellingen, maar zeker ook voor semi-publieke (not-for-profit) instellingen. Een belangrijk gegeven, waar echter vaak aan voorbij wordt gegaan, is dat de beloningen van commissarissen bij deze semi-publieke instellingen vaak onder de maat zijn. Waarom zou een (goede) commissaris überhaupt een commissariaat bij een semi-publieke instelling willen accepteren voor een lage beloning, terwijl er sprake is van een onverminderd hoog afbreukrisico?

Dit was een belangrijke bevinding van onlangs door ons uitgevoerd onderzoek in opdracht van het Nationaal Register naar de benoeming van commissarissen (zie http://blog.hrmexpertise.nl/2012/12/17/het-functioneren-van-commissarissen/). Rationeel gezien zijn er genoeg redenen voor een goede commissaris om geen commissariaat te accepteren bij een semi-publieke instelling. De beste commissarissen zijn gewild. Voormalig bestuursvoorzitters hebben het dan ook voor het uitkiezen in de commissariaten die ze zouden kunnen vervullen (Withers, Hillman & Cannella, 2012) en zullen dus minder snel voor een commissariaat kiezen waar een groot risico is. Deze bestuursvoorzitters zijn gewild als commissarissen omdat ze veel kennis van zaken en een goed netwerk hebben. Fahlenbrach, Low en Stulz (2010) suggereren dan ook dat bestuursvoorzitters een afgewogen keuze maken bij het accepteren van een commissariaat waarbij ze een afweging maken tussen kosten (workload, reputatieschade) en baten (beloning).

Dit is temeer een relevant punt omdat per 1 januari 2013 wettelijk is vastgelegd dat het aantal commissariaten maximaal vijf mag bedragen, waarbij een voorzitterschap dubbel telt. Bij acceptatie van een commissariaat bij een semi-publieke instelling betekent dat je een mogelijk interessant commissariaat in de toekomst zult moet laten schieten. Je bedenkt je wel twee keer voordat je een commissariaat accepteert voor een lage vergoeding, een groot afbreukrisico, terwijl je een prestigieus commissariaat met bijpassende beloning in de toekomst mogelijkerwijs zult moeten laten schieten.

Riante beloningen van bestuurders in de semi-publieke sector en het onvermogen van commissarissen om effectief toezicht te houden wordt breed uitgemeten in de landelijk pers. Toegegeven, de beloningen van bestuurders van semi-publieke instellingen kunnen – in lijn met de wet normering topinkomens – naar beneden worden bijgesteld, dat laat echter onverlet dat de beloning van commissarissen bij semi-publieke instellingen ver onder de maat is. Uiteindelijk krijgen semi-publieke instellingen waar ze voor betalen als het gaat om de commissarissen die er voor dienen zorg te dragen dat het bestuur de juiste besluiten neemt.

Bookmark and Share