Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Mag het een onsje minder meer zijn? | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Mag het een onsje minder meer zijn?

door Peter van der Meer

Onderzoek

Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is in de westerse wereld de inkomensongelijkheid toegenomen. Reagan begon met zijn reagonomics, dat inhield dat vooral rijke Amerikanen minder belasting gingen betalen. In het Verenigde Koninkrijk volgde Thatcher zijn voetspoor. Ook in Nederland ten tijde van de kabinetten Lubbers liep de inkomensongelijkheid langzamerhand op. De rationale hier achter was dat het weer lonend moest zijn om te werken, om zo de economie uit het slop te trekken. Terwijl de economie langzaam groeide, de werkloosheid daalde en het aantal werkenden nog sterker steeg, zagen we een stijging van de inkomensongelijkheid. Waar in de jaren zeventig een bestuurder van een bedrijf dertig keer zoveel verdiende als een gemiddelde werknemer, is dat nu opgelopen tot een factor driehonderd en meer.

Is het goed beleid geweest de inkomensongelijkheid toe te laten nemen en moet het nog verder oplopen om uit de huidige crisis te komen? Richard Wilkinson en Kate Pickett denken van niet. In hun boek: “The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone” laten zij overtuigend zien dat grote inkomensongelijkheid samenhangt met maatschappelijk gezien negatieve effecten. Grote inkomensongelijkheid gaat ten koste van maatschappelijk vertrouwen, geestelijke gezondheid, levensverwachting en kindersterfte, obesitas, schoolprestaties van kinderen, tienerzwangerschappen, zelfmoorden, criminaliteit en sociale mobiliteit.

Op elk van deze punten laten Wilkinson en Pickett zien dat landen met grote inkomensongelijkheid slechter scoren op deze punten dan landen met een lage inkomensongelijkheid. Datzelfde laten ze ook zien voor de verschillende staten in de Verenigde Staten. Zo is de sociale mobiliteit in staten met een grote inkomensongelijkheid groter dan in staten met een kleine inkomensongelijkheid. Het gezegde “als je voor een dubbeltje geboren bent zul je nooit een kwartje worden’’ is meer waar in staten en landen waar de inkomensongelijkheid groot is, dan in staten en landen waar de inkomensongelijkheid klein is.

Is dat erg zult u zich afvragen. Ja, is mijn antwoord, omdat de maatschappij als geheel dan talenten verloren laat gaan. Mensen die iets kunnen krijgen niet de kans een bijdrage aan de maatschappij te leveren omdat ze zich in een zeer ongunstige uitgangspositie bevinden. Zowel het talent heeft daar last van, want hij of zij kan niet tot ontplooiing komen en is gedoemd aan de onderkant van de maatschappij te blijven en de maatschappij, dus ook bedrijven, heeft er last van, omdat de aanwezige talenten niet worden benut.

Heeft een grote inkomensongelijkheid ook gevolgen voor uw bedrijf? Ja, ook voor u kan het negatieve gevolgen hebben, alhoewel dat afhankelijk is van uw productieproces. De effecten zijn het grootst als er binnen uw bedrijf sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Anderson en Sally (The Numbers Game: why everything you know about football is wrong) laten zien dat ongelijkheid in een team negatieve gevolgen heeft voor de teamprestaties. Uit het basketbal is het bekend dat teams met een grotere beloningsgelijkheid beter presteren dan teams met een grote beloningsongelijkheid (zie Stiglitz). Uit het voetbal is bekend dat het effect van het vervangen van de zwakste schakel in het team een groter effect heeft op de teamprestatie dan het aantrekken van een nieuwe topspeler. In het eerste geval wordt de ongelijkheid binnen het team kleiner, terwijl in het tweede geval de ongelijkheid toeneemt.

Ook voor u is het dus van belang na te gaan of de beloningen binnen uw bedrijf niet tot teveel ongelijkheid leiden. Een te uitbundige beloning van uw topmanagers kan negatieve gevolgen hebben voor uw gehele organisatie.

Chris Anderson & David Sally. 2013. The numbers game: why everything you know about football is wrong. Viking/Penguin, London.

Richard Wilkinson & Kate Pickett. 2009. The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone. Penguin Books, London

Zie ook:
Joseph E. Stiglitz. 2012. The Prize of Inequelity. Norton, New York

Bookmark and Share