Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Hoe Flexibel Mag Een Arbeidsmarkt Zijn? | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Hoe Flexibel Mag Een Arbeidsmarkt Zijn?

door Peter van der Meer

Onderzoek

Onlangs bracht het ILO een rapport (1) uit met hun bevindingen over ontslagbescherming en arbeidsverhoudingen. Ze kamen erachter dat tussen 2008 en 2012 veertig landen hun ontslagbescherming voor werknemers in vaste dienst hebben aangepast en dat in het merendeel van deze landen de ontslagregels zijn versoepeld. Ook is in veel landen collectief ontslag van werknemers gemakkelijker geworden.

Op basis van een meta-analyse van honderd studies vindt het ILO geen duidelijk verband tussen veranderingen in ontslagregels en arbeidsparticipatie. Dat komt omdat ze eigenlijk twee effecten vinden, afhankelijk van de uitgangssituatie. In landen met heel flexibele arbeidsmarkten levert een beperkte mate van ontslagbescherming extra banen op. Maar meer ontslagbescherming leidt tot banenverlies. In andere woorden: landen die hun inflexibele arbeidsmarkt flexibiliseren profiteren daarvan in de vorm van banengroei.

De werkgelegenheid in een land is maximaal als het land een 2,1 scoort op wettelijke ontslagbeschermingsindex, die loopt van 0 tot 6. De stijging in werkgelegenheid is spectaculair als deze index toeneemt van niets naar ongeveer twee. Daarboven daalt de werkgelegenheid iets, maar in verhouding niet veel.

Verder hebben ze gekeken naar effecten van verschillen in ontslagbescherming tussen vaste en tijdelijke werknemers. Als deze verschillen niet te groot zijn dan heeft ongeveer tien procent van de werknemers een tijdelijk contract. Als deze verschillen heel groot zijn dan heeft of niemand een tijdelijk contract, het is gemakkelijker een werknemer met een vast contract te ontslaan dan iemand met een tijdelijk contract, of heel veel mensen hebben een tijdelijk contract.

Hoe scoort Nederland op de verschillende indices? Nederland scoort een 2,5 op de ontslagbeschermingsindex (2) , maar het verschil in ontslagbescherming tussen vaste en flexibele contracten is groot. Daar is de groei aan tijdelijke contracten deels aan toe te rekenen. Een verkleining van dit verschil lijkt derhalve op z’n plaats.

(1) World of Work Report 2012, Better jobs for a better economy, ILO, Geneva, http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/lang–en/index.htm
(2) http://www.oecd.org/employment/emp/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm

Het is echter de vraag of de voorgestelde veranderingen van de huidige regering enig effect op de werkgelegenheid zullen hebben. Het CPB schat een aantal van 40.000 extra banen in 2030. In vergelijking met de werkloosheid en totale werkgelegenheid is dat een laag aantal. Daarnaast is het zo dat flexibilisering van de arbeidsmarkt negatieve effect heeft op de werkgelegenheid als de flexibilisering plaatsvindt tijdens een recessie. En dus zou op korte termijn de voorgestelde verandering wel eens negatief uit kunnen pakken.

Plaatje: http://www.dilbert.com/blank.html

Bookmark and Share