Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Nieuwe inzichten voor effectief team functioneren | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Nieuwe inzichten voor effectief team functioneren

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

In prestatie situaties, zoals de werkvloer, stellen mensen zichzelf doelen. Uit een grote hoeveelheid onderzoek is gebleken dat deze doelen zeer bepalend zijn voor het gedrag en de emoties van mensen in deze settings.

Mensen kunnen sterk gericht zijn op het vergroten van hun kennis en kunde; zichzelf ontwikkeldoelen stellen (leer oriëntatie). Deze focus op ontwikkeling en groei zorgt ervoor dat mensen doorzetten bij tegenslagen, immers een fout is een kans om te leren. Ook willen ze goed begrijpen waar ze mee bezig zijn. Hierdoor denken ze dieper na over de taak en kunnen ze dus mogelijk interessante vernieuwingen ontwikkelen. Mensen kunnen ook erg bezig zijn met presteren en zich vergelijken met anderen (prestatie oriëntatie). Mensen willen zo snel mogelijk succes boeken en gaan daarom minder op zoek naar eventuele nieuwe methodes en ontwikkelingen (onderzoek heeft laten zien dat deze laatste ook om kan slaan in een nadruk op het voorkomen van falen, wat vooral negatieve consequenties heeft).

Onderzoek heeft laten zien dat deze doelen ook in organisaties van groot belang kunnen zijn voor iemands functioneren. Beide kunnen positieve consequenties hebben, aangezien in een organisatie zowel prestatie als vernieuwing belangrijk zijn. Er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar de rol van deze doelen (ofwel doel oriëntaties) bij individuen. Echter in organisaties werken mensen vaak in teams, denk bijvoorbeeld aan management teams, research and development teams, project teams etc. We weten eigenlijk nog weinig van de rol van deze doelen in teamfunctioneren.

Een recent onderzoek laat echter zien dat de mate waarin teamleden binnen een team van elkaar verschillen in hun oriëntatie van grote invloed kan zijn op het functioneren van het gehele team. Onderzoek heeft laten zien dat beide oriëntaties kunnen leiden tot verschillende methoden om een taak aan te pakken. Mensen zijn gericht op andere dingen en zullen daardoor een andere nadruk leggen in hun taak aanpak. Als mensen hierin verschillen kan dit de samenwerking ernstig belemmeren. De doeloriëntaties van mensen zijn niet zichtbaar, waardoor deze verschillen onbegrijpelijk en onverwacht kunnen zijn voor teamleden. De informatie waar teamleden mee komen sluiten niet aan bij waar anderen mee bezig zijn en wordt daardoor minder gebruikt. Ook duurt het langer voordat ze elkaar begrijpen, waardoor de samenwerking minder efficiënt wordt. Hierdoor zullen deze teams minder goed presteren in vergelijking tot teams die meer overeenkomstige doeloriëntaties hebben. Dit is recent onderzocht met 49 teams en het laat inderdaad zien dat het zeer problematisch kan zijn als teamleden sterk verschillen in hun doeloriëntaties.

Het kan dus voor organisaties handig zijn hier rekening mee te houden. Het kan dus handig zijn bij selectie beslissingen rekening te houden met de andere leden van een team. Hiernaast kan een organisatie of manager bij nieuwe of bestaande teams bijvoorbeeld in een ‘kick off meeting’ of team building sessie overeenstemming zien te bereiken in doelen en hoe de taak aangepakt gaat worden. Hoewel doeloriëntaties deels een persoonlijkheidseigenschap zijn weten we uit onderzoek dat de situatie ook van grote invloed kan zijn. Feedback (gericht op groei bevordert leer orientatie; gebaseerd op onderlinge vergelijking van prestatie bevordert prestatie orietnatie) en beloningssystemen (wederom gericht op persoonlijke ontwikkeling vs inter-individuele competitie) zijn enkele voorbeelden van hoe dit bereikt kan worden.

Gebaseerd op Nederveen Pieterse, van Knippenberg, van Ginkel (2009). Diversity in Goal Orientation, Team Reflexivity, and Team Performance. Manuscript ingediend ter publicatie.

Bookmark and Share