Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Het besturen van een pensioenfonds – dat is mensenwerk | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Het besturen van een pensioenfonds – dat is mensenwerk

door Dennis Veltrop

Onderzoek

Pensioenfondsen staan volop in de aandacht. Tot nog niet zo lang geleden gingen de meesten ervan uit dat ze zich niet al te veel zorgen hoefden te maken over hun pensioen. De recente kredietcrisis heeft echter laten zien dat pensioenen niet gegarandeerd zijn. Door de tegenvallende beleggingsresultaten en dalende rente zijn de bezittingen van pensioenfondsen geslonken, terwijl de huidige verplichtingen zijn gestegen. Dit alles heeft geleid tot dalende dekkingsgraden, waarbij de huidige bezittingen van fondsen soms niet voldoende zijn om de toekomstige verplichtingen te kunnen dekken. Wat blijkt? Pensioenfondsbesturen maken soms ook verkeerde inschattingen. Ondanks dat het hier gaat om een belegd vermogen van om en nabij de 800 miljard euro, is en blijft het besturen van pensioenfondsen mensenwerk.

Recent onderzoek dat door ons in samenwerking met Montae en de Nederlandsche Bank is uitgevoerd onder ongeveer 300 pensioenfondsen (met 15 miljoen deelnemers) laat zien dat pensioenfondsbesturen onderhevig zijn aan een aantal fundamentele gedragsmatige processen die van invloed zijn op de kwaliteit van besluitvorming van deze pensioenfondsbesturen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat demografische verschillen tussen bestuurders die zijn aangesteld door verschillende belanghebbenden (werknemers, gepensioneerden, werkgevers) leiden tot een sterk gevoel van ‘wij’ tegenover ‘zij’ binnen het bestuur. Dit wordt ook wel aangeduid als sociale categorisatie en het kan de besluitvorming binnen pensioenfondsbesturen ernstig verstoren.

Gegeven de grote maatschappelijke implicaties van goed functionerende pensioenfondsbesturen, is het verassend om te moeten constateren dat hier nagenoeg geen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Voor zover wij dat kunnen nagaan, is het door ons uitgevoerde onderzoek het eerste onderzoek dat inzichten vanuit de organizational behavior toepast op besluitvormingsprocessen binnen pensioenfondsbesturen. De uitkomsten van ons onderzoek wijzen uit dat besluitvormingsprocessen binnen pensioenfondsbesturen worden beinvloed eenvoudige demografische verschillen tussen bestuurders. Bij de samenstelling van een pensioenfondsbestuur dient dan ook expliciet te worden gekeken naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur rekening houdende met de verschillen tussen de subgroepen binnen het bestuur.

Bookmark and Share