Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Tijdelijke medewerkers als een bron voor vernieuwing | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Tijdelijke medewerkers als een bron voor vernieuwing

door Thom de Vries

Onderzoek

Tijdelijke medewerkers, zoals gedetacheerden, adviseurs, stagiairs en uitzendkrachten, worden vaak ingezet om een flexibele en stabiele bedrijfsvoering te garanderen. In een enquête van een grote uitzendorganisatie geven organisaties bijvoorbeeld aan primair tijdelijke medewerkers in te huren om a) flexibel te kunnen produceren door snel in te spelen op wisselde vraag naar producten/diensten en b) continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen door vaste personeelsleden te vervangen met tijdelijke medewerkers. Naast deze voordelen, hebben tijdelijke medewerkers echter ook een positieve invloed op vernieuwing en innovatie binnen organisaties. Zo introduceerde de tijdelijke kracht Caroline Davidson het Nike ‘swoosh’ logo in 1971, terwijl de tijdelijke Heinz-stagiaire Linda ter Borgt in 2003 voorstelde een tomaatsubstituut te gebruiken voor ketchup wat Heinz 2,1 miljoen Euro per jaar bespaarde. Dit onderbelichte voordeel van tijdelijke medewerkers heb ik onderzocht in publieke organisaties en de resultaten hiervan zal ik toelichten in dit artikel.

Uit mijn onderzoek is gebleken dat tijdelijke medewerkers een positieve invloed hebben op de taakgerelateerde conflicten binnen organisaties. Deze conflicten zorgen voor nuttige discussies over werkwijzen (waarom doen we het op deze manier?) en inhoud van producten/diensten (waarom leveren we deze producten/diensten en niet…?) die het ontwikkelen van nieuwe kennis en competenties binnen een organisatie ondersteunen. Verder blijkt uit mijn onderzoek dat een belangrijke uitkomst van deze ontwikkelingslag vernieuwing is in de manier waarop (interne) klantopdrachten worden uitgevoerd (procesinnovaties), de manier waarop producten/diensten worden geleverd/gepresenteerd aan (interne) klanten (transactie-innovaties) en de inhoud van producten/diensten (product- of service-innovaties) binnen organisaties.

Tijdelijke medewerker bevorderen taakgerelateerde conflicten op meerdere manieren. Doordat tijdelijke medewerkers vaak meerdere organisaties intensief hebben meegemaakt tijdens eerdere opdrachten, zijn ze een belangrijke bron van externe informatie en kennis die taakgerelateerde discussies bevorderen in een organisatie. Ook zijn tijdelijke medewerkers door hun korte dienstverband enerzijds zelf minder geneigd zich te conformeren met bestaande routines en werkwijzen en worden ze anderzijds ook minder verwacht zich aan te passen aan de organisatie door vaste medewerkers. Hierdoor helpen tijdelijke medewerkers tunnelvisies te doorbreken met kritische vragen die taakgerelateerde discussies op gang brengen. Simpelweg tijdelijke medewerkers introduceren in bestaande teams binnen een organisatie is helaas niet voldoende om deze uitkomsten te realiseren.

Organisaties die tijdelijke medewerkers willen inzetten om vernieuwing en ontwikkeling te bevorderen moeten twee belangrijke beslissingen nemen; 1) hoeveel tijdelijke medewerkers koppelen we aan bestaande teams? en 2) wat voor soort tijdelijke medewerkers selecteren we hiervoor? Uit mijn onderzoek blijkt dat het toevoegen van 10 tot 20 procent van tijdelijke medewerkers aan een team optimaal is om taakgerelateerde discussies te bevorderen. Terwijl te weinig tijdelijke medewerker niet genoeg externe informatie en ‘onrust’ kunnen introduceren, leidt een te hoog percentage aan tijdelijke medewerkers in een team tot een gebrek aan vaste medewerkers die de vernieuwing kunnen integreren en borgen in de organisatie. Het aantal tijdelijke medewerkers ten opzichte van vaste medewerkers moet daarom in balans zijn.

Bij de tweede vraag: “wat voor soort tijdelijke medewerkers selecteren we hiervoor?”, is het belangrijk om naar de achtergrond en houding van tijdelijke medewerkers te kijken. Ten eerste moet een tijdelijke medewerker over een hoge kwaliteit van kennis beschikken, die hij/zij bijvoorbeeld kan hebben ontwikkeld door deelname aan diverse en complexe projecten in eerdere tijdelijke functies. Daarnaast is het erg belangrijk dat tijdelijke medewerkers zich opstellen als ‘goede organisatieburgers’, wat inhoudt dat ze bereidt zijn op eigen initiatief input te leveren aan de organisatie die niet formeel gevraagd of beloond wordt. Hierbij is het vooral van belang dat tijdelijke medewerkers ongevraagd hun stem laten klinken met ideeën voor verbetering en vernieuwing, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg. Tijdelijke medewerkers die zich gedragen als goede organisatieburgers uitten hun waardevolle externe kennis en informatie en laten zo duidelijk hun waarde zien aan vaste medewerkers als bron voor vernieuwing en ontwikkeling. Zodoende herkennen vaste medewerkers duidelijker de rol van tijdelijke medewerkers als tijdelijke innovatiebron en wordt voorkomen dat taakgerelateerde discussies persoonlijk worden genomen door vaste medewerkers (hoe durft hij/zij als nieuweling mij te vertellen over mijn werk…) waardoor kennisdeling en ontwikkeling tot een halt geroepen kan worden in een team met tijdelijke en vaste medewerkers.

Kortom; tijdelijke medewerkers zijn een belangrijke bron voor vernieuwing, maar het benutten van deze vragen vraagt om actief HRM management.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thom de Vries, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, TNO en de Nederlandse Defensie Academie.

Bookmark and Share