Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Optimale samenwerking binnen organisaties | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Optimale samenwerking binnen organisaties

door Thom de Vries

Onderzoek

Het succes van kritieke bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld research & development, logistiek, crisesbeheersing, klachtafhandeling, etc.) hangt sterk af van de samenwerking tussen teams binnen de organisatie. Alleen wanneer teams onderling samenwerken kunnen deze team-overstijgende processen snel en effectief worden doorlopen.

Er zijn verschillende manieren om deze samenwerking te optimaliseren. Een populaire manier is om medewerkers bekend te maken met de specialistische vakgebieden van belangrijke partnerteams binnen de organisatie. Dit kan door medewerkers te trainen in verschillende vakgebieden (cross-learning), medewerkers te roteren tussen teams (job rotation) of generalisten (personen met werkervaring in meerdere functionele vakgebieden) aan te stellen. Helaas blijken deze managementacties in de praktijk niet altijd de gewenste voordelen op te leveren. Terwijl samenwerking in sommige organisaties verbeterd door cross-learning, job rotation en generalisten, ervaren andere organisaties geen voordelen of zelfs nadelen.

Om een antwoord te krijgen op de vraag waar en wanneer het waardevol is cross-learning, job rotation en generalisten toe te passen, heb ik in samenwerking met Michigan State University een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van meer dan 200 militaire multiteam systemen (een nieuwe organisatievorm die bestaat uit meerdere samenwerkende teams) met in totaal meer dan 3000 officieren hebben we onderzocht wat de positieve en negatieve uitkomsten zijn van deze managementacties. Ons onderzoek wijst uit dat cross-learning, job rotation en generalisten niet zonder meer de samenwerking binnen organisaties verbeterd.

Aan de positieve kant vinden we dat generalisten in operationele teams uitzonderlijk goed met elkaar kunnen samenwerken, wat vervolgens ten goede komt aan de prestaties van het multiteam system. Aan de negatieve kant vinden we echter ook dat een groot aantal generalisten in strategische teams (bijvoorbeeld het management team van het multiteam system) de samenwerking binnen multiteam systemen kan verhinderen. Onze resultaten wijzen uit dat strategische teams die voornamelijk bestaan uit generalisten teveel te touwtjes in eigen handen proberen te houden en daardoor vervolgens slechte aanpassingen doorvoeren in de plannen van de operationele teams en de besluiten van deze teams onnodig “overrulen”. Dit met vergaande gevolgen; niet alleen vermindert de kwaliteit van de operationele besluitvorming binnen het multiteam system, ook worden leden van de operationele teams sterk gedemotiveerd om in het vervolg nog plannen goed onderling te beleggen. Het lijkt erop dat operationele teams veel dichter bij het vuur zitten waardoor ze betere operationele plannen kunnen maken dan strategische teams, vooral wanneer deze teams beschikken over generalisten. Wanneer het strategische team geen acht slaat op deze kwaliteiten van de operationele teams, wordt het voordeel van generalisten binnen deze teams volledig teniet gedaan en wordt de samenwerking ernstig verhinderd.

Praktische implicaties

De hoofdimplicatie van dit onderzoek is dat generalisten binnen een organisatie niet universeel tot succesvolle samenwerking leiden; generalisten kunnen zowel voordelig als nadelig zijn voor de samenwerking binnen een organisatie. De voordelen van generalisten lijken voor operationele teams het grootst. Om dit voordeel ook daadwerkelijk te realiseren is het echter belangrijk dat deze teams de vrijheid krijgen om hun kennis te gebruiken voor operationele besluitvorming. Leiderschap moet in deze situatie vooral gericht zijn op delegeren en verbinden, wat betekend dat leiders een stapje terug doen van operationele besluitvorming en in plaats daarvan zich richten op het geven van feedback en het managen van externe relaties.

Daarnaast is ook belangrijk om rekening te houden met de “leervertraging”. Uit ons onderzoek blijkt dat tijdens de leerperiode (kort na de rotatie van medewerkers naar een onbekend vakgebied), samenwerking tijdelijk iets kan verminderen. De lange termijn voordelen zijn echter veel sterker dan deze korte termijn leerkosten. Het is dan ook belangrijk dat leiders niet overdadig ingrijpen tijdens het leerproces; dit verstoort lange-termijn samenwerking en verhinderd de doorontwikkeling van de taakvolwassenheid binnen het multiteam systeem.

Bookmark and Share