Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Expertise op het gebied van human resource management en gedrag in organisaties | Pagina 18

Adaptieve medewerkers

door Thom de Vries

Onderzoek

Organisaties moeten ten alle tijde goed presenteren, zelfs wanneer marktomstandigheden veranderen, het economische klimaat verminderd of belangrijke medewerkers vertrekken. Dit vraagt om medewerkers met “adaptief vermogen”. Er zijn echter barrières binnen organisaties die medewerkers belemmeren in het ontwikkelen en gebruiken van adaptief vermogen. Lees verder

Leiderschap en de Bias tegen Creativiteit

door Onne Janssen

Onderzoek

In een vragenlijstonderzoek uitgevoerd door de denktank IBM Institute for Business Values gaven 1500 topmanagers van bedrijven antwoord op de vraag wat de belangrijkste leiderschapscompetentie is (Kern, 2010). De CEOs noemden creativiteit – het genereren van originele en nuttige oplossingen – als de belangrijkste competentie. Tegelijkertijd gaven zij uiting aan hun twijfel of zij zelf wel beschikten over voldoende creatieve bekwaamheid om hun eigen bedrijf succesvol te kunnen leiden in de toekomst. Lees verder

Tuchtrecht in de bankensector: de kracht van macht om te straffen en intern toezicht

door Melanie de Waal

Onderzoek

Op 14 maart 2013 heeft het kabinet ingestemd met de komst van het tuchtrecht in de Nederlandse bankensector en uitbreiding van de bankierseed voor alle medewerkers van banken[1]. In dit blog gaan we in op deze ontwikkelingen en wat we op basis van onderzoek kunnen zeggen over de mogelijke werking van dit tuchtrecht. Lees verder

Meten is weten: wordt plezier benaderd, of wordt pijn vermeden?

door Tim Vriend

Onderzoek

Bent u bekend met de woorden ‘plezier’ en ‘pijn’? De kans is groot dat u deze woorden kent. Bovendien is het erg waarschijnlijk dat u deze woorden ook gebruikt. Maar in hoeverre bent u bekend met de dieperliggende concepten die deze woorden vertegenwoordigen? Lees verder

Colloquium: The Role of Age in Organizational Behavior

door Secretariaat

Evenement

Op donderdag 13 maart aanstaande presenteert in de colloquiareeks 2013 – 2014 van het Expertisecentrum – dr. Hannes Zacher – http://www.rug.nl/staff/h.zacher/research, verbonden aan de Vakgroep Psychology van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder

Waarom SMART ook wel eens STUPID kan zijn

door Eric Molleman

Onderzoek

In de performance management literatuur is de zogenaamde SMART aanpak welbekend. Het acroniem SMART staat voor de Engelse termen Specific, Measurable, Achievable, Relevant en Time-bounded. De SMART aanpak is gebaseerd op de ‘goal setting’ theorie en pleit er voor dat de doelen waar medewerkers naar moeten streven aan deze criteria voldoen. Lees verder