Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Expertise op het gebied van human resource management en gedrag in organisaties | Pagina 31

In Trouw – Rutte zou baat hebben bij andere stijl van leiderschap

door Secretariaat

In het nieuws

opinie – Het kabinet-Rutte II wil anders regeren dan voorgaande coalitiekabinetten. Geen compromissen door van elkaars heilige huisjes af te blijven, maar een regeerakkoord waarin de grote thema’s juist wel worden aangepakt. Lees verder

Spreken is goud

door Onne Janssen

Onderzoek

Medewerkers kunnen in de uitoefening van hun werk tegen problemen en onregelmatigheden aanlopen die correctie behoeven. Daarbij kan het gaan om allerlei kwesties zoals ondoordachte beleidsmaatregelen die verkeerd uitpakken, om producten, diensten of procedures die fouten bevatten, om frauduleuze praktijken, om onheus leiderschap, of om onveilige situaties. Vroegtijdige ontdekking en onderkenning van dergelijke kwesties kan veel schade en ellende voorkomen en de aanzet geven tot invoering van verbeteringen. Lees verder

Colloquium – An emotion perspective on the aging worker

door Secretariaat

Evenement

Op donderdag 22 november aanstaande presenteert Susan Schreibe in de colloquiareeks 2012 – 2013 van het Expertisecentrum. Susanne Scheibe is verbonden aan de Department of Psychology, University of Groningen. U bent van harte welkom om het colloquium bij te wonen. Het colloquium start om 15:00 (Zerniketerrein Groningen). Voor meer informatie en de exacte lokatie neemt u contact op met het secretariaat van de vakgroep Human Resource Management.

Lees verder

Accountability en de rol van het publiek

door Melanie de Waal

Onderzoek

De roep om meer verantwoording, oftewel accountability, laait op na menig bedrijfsincident. Neem bijvoorbeeld Vestia, deze woningcorporatie komt in de problemen door handel in derivaten nu het financieel slechte tijden zijn. Het gevolg is strenger toezicht en regulering voor woningcorporaties, dat meer verantwoording afleggen betekent. Accountability is het gevoel hebben dat verantwoording moet worden afgelegd over gemaakte beslissingen (Lerner & Tetlock, 1999). Het brengt daarnaast de verwachting met zich mee dat er beoordeeld zal worden of voldaan is aan een bepaalde norm (Frink, Klimoski & Ferris, 1998). Recente incidenten roepen vaak de vraag op welke afweging mensen hebben gemaakt tussen hun korte termijn, eigenbelang en het lange termijn, organisatie- of algemeenbelang. Hoe accountability helpt bij het maken van deze keuze hebben we onderzocht onder 250 Intermediair abonnees. Lees verder

Who is Moral?

door Jennifer Jordan

Onderzoek

The recent news about the abundance of evidence that biker Lance Armstrong was involved in an extensive doping program during his seven Tour de France wins brings to the foreground a question that is in the background of much of my research, Who is a moral person? Lees verder

Een kat in het nauw maakt rare sprongen: hoe doelstellingen het slechtste in de mens naar boven kunnen halen

door Tim Vriend

Onderzoek

Al decennialang wordt het stellen van doelen op een voetstuk geplaatst als hét managementinstrument bij uitstek. Medewerkers raken gemotiveerder, gaan doelgerichter werken en zetten bij tegenslag beter door. Hoewel het voornamelijk deze positieve aspecten zijn waar doelstellingen om geroemd worden, wordt er helaas weinig aandacht besteed aan de schaduwzijden van het stellen van doelen. Lees verder