Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Expertise op het gebied van human resource management en gedrag in organisaties | Pagina 6

Colloquium: Just Words? Just Speeches? On The Economic Value of Charismatic Leadership

door Secretariaat

Evenement

Just Words? Just Speeches?” On The Economic Value of Charismatic Leadership

Abstract: Does charismatic leadership enhance firm performance? Evidence showing causal effects of charisma in a real, economically relevant work environment is lacking. In a field experiment, we hired temporary workers to prepare envelopes for a fundraising campaign conducted on behalf of a hospital. An actor briefed workers about the importance of their task. We manipulated (a) the degree of charisma the actor demonstrated, and (b) the financial incentives we gave to workers. Charisma increased worker output by 17.44% relative to the workers who received the standard speech; this effect was statistically significant and comparable in size to the positive effect of performance-based financial incentives. The charismatic speech also significantly lowered cost of production. Our results have implications for leadership in the design of institutions and organizations.

Authors: John Antonakis, Giovanna d’Adda2, Roberto Weber, Christian Zehnder

Lees verder

Gebruikt de regering wel het juiste instrument op weg naar de zelfredzame participatiesamenleving?

door Susanne Tauber

Onderzoek

De Nederlandse regering heeft twee jaar geleden verklaard dat “de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” Maar hoe kunnen mensen gemotiveerd worden om hun gedrag in de gewenste richting te veranderen? Lees verder

Efficiënt en flexibel organiseren

door Thom de Vries

Onderzoek

Er zijn twee prototypische manieren waarop organisaties taken en bevoegdheden intern kunnen structuren. Enerzijds is er de mechanistische manier van organiseren waarbij medewerkers onder een strak hiërarchisch regime en volgens gestandaardiseerde “best practices” hun werk uitvoeren en coördineren. Anderzijds zijn er zogenaamde “organische” organisaties met een platte hiërarchie waar medewerkers voornamelijk autonoom en zelfstandig werken. Lees verder

‘OCBs leiden tot meer OCBs, als de bedoeling maar goed is’

door Jeanet van der Veen en Tim Vriend

Onderzoek

We kennen er allemaal wel één: die collega die altijd op tijd komt, altijd langer doorwerkt, die altijd helpt, en die altijd meer lijkt te doen dan anderen. Met andere woorden: we kennen allemaal wel een collega die “organizational citizenship behaviors” (OCBs) vertoont. Maar waarom vertonen medewerkers eigenlijk OCBs? Lees verder

Het belang van balans

door Karin Koster

Onderzoek

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties haar eindrapport ‘Ver van huis’ aan de Tweede Kamer presenteerde. In haar onderzoek concludeerde de commissie dat ernstige tekortkomingen in het sociale huurstelsel incidenten in de corporatiesector in de hand hebben gewerkt. Lees verder

Innovatie en het pad van de minste weerstand

door Onne Janssen

Onderzoek

Iets kan niet uit niets ontstaan: creatieve ideeën worden altijd vanuit bestaande kennis gegenereerd. Maar als nieuwe ideeën geworteld zijn in oude ideeën, hoe kan dan nieuwheid ontstaan? Hoe kunnen we ontsnappen aan het pad van de minste weerstand? Lees verder