Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Expertise op het gebied van human resource management en gedrag in organisaties | Pagina 77

De Prooi – Blinde trots breekt ABN AMRO

door Dennis Veltrop

Boekrecensies

We weten allemaal wat er met ABN AMRO is gebeurd. In oktober 2007 werd de grootste bank van Nederland, door sommigen ook wel aangeduid De bank, overgenomen door het consortium Royal Bank of Scotland, Santander en Fortis. Tenminste we weten in hoofdlijnen wat er is gebeurd. Maar door de vertelling van Jeroen Smits worden deze hoofdlijnen tot op het kleinste detail ingekleurd. Bij lezing van het boek krijgt de lezer daadwerkelijk het gevoel aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de bestuurders en commissarissen van de bank. De lezer krijgt een goed beeld van de onderlinge verhoudingen tussen de bestuurders onderling en tussen de bestuurders en commissarissen. Op een levendige manier wordt een beschrijving gegeven van de gang van zaken vanaf de fusie van de ABN en de AMRO Bank in 1991 tot het uiteenvallen van De bank in 2007.
Lees verder

Bankiers moeten nu zelf in actie komen

door Niels van der Kam

In het nieuws

Het bezoek van topmannen uit het Nederlandse bankwezen aan de Tweede Kamer, vorige week, veroorzaakte enige ophef. De bankiers trokken allesbehalve het boetekleed aan. Schandalig volgens sommigen, ze moeten schuld bekennen voor hun aandeel in de kredietcrisis. Maar hier blijkt dat ook bankiers mensen zijn. Het stellen van de schuldvraag zal trouwens ook weinig opleveren.
Lees verder

Op de hoogte zijn en blijven van wie wat weet

door Hanneke Grutterink

Onderzoek

Organisaties maken de laatste decennia steeds meer gebruik van teams waarvan de leden verschillen in hun expertisedomeinen. Ondanks dit arsenaal aan kennis, blijken dergelijke teams vaak niet optimaal te presteren. Teamleden blijken vaak niet op de hoogte van elkaars expertise en verspillen daardoor kostbare tijd aan het opnieuw uitvinden van het wiel. “Weten wie wat weet” binnen een team wordt ook wel Transactive Memory genoemd. Teams met een goed ontwikkeld TM presteren beter, doordat ze weten waar ze bepaalde expertise kunnen vinden, waar die expertise nodig is en hoe ze die expertise optimaal kunnen benutten. Helaas is er nog weinig bekend over hoe een TM zich ontwikkelt en door de tijd verandert, zoals wanneer teamleden vertrekken of er nieuwe teamleden bijkomen.
Lees verder

Promotie Renee Stoffels

door Niels van der Kam

Evenement

Renee Stoffels verdedigde 20 November 2008 haar proefschrift getiteld “Cooperation among medical specialists: ‘pain’ or ‘gain’”, waarin bovenstaande vragen worden beantwoord. Renee Stoffels is werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en haar begeleiders Eric Molleman en Manda Broekhuis bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
Lees verder

Promotie Marijn Poortvliet

door Niels van der Kam

Evenement

In dit proefschrift wordt gekeken naar de invloed van prestatiedoelen op informatie-uitwisseling. Prestatiedoelen zijn doelen die mensen aannemen in prestatiesituaties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen masterydoelen, waarbij mensen gericht zijn op verbetering van hun eigen prestaties, en performancedoelen, waarbij mensen beter willen zijn dan anderen. Uit het onderzoek bleek dat masterydoelen leiden tot meer openheid dan performancedoelen wanneer mensen taakgerelateerde informatie aan anderen verstrekken.
Lees verder

Uitreiking Noorderlink Award 2008

door Niels van der Kam

In het nieuws

Vrijdag 7 november is de Noorderlink Award voor het eerst uitgereikt, aan de Regiopolitie Groningen. Zij heeft het project ‘vervroegde openstelling operationeel leidinggevenden’ ingediend. In de periode van 2007-2011 ontstaan bij Regiopolitie Groningen 36 voorziene vacatures voor leidinggevenden. De helft daarvan wordt vervroegd opengesteld, zodat aanstaande operationeel leidinggevenden de gelegenheid krijgen om in een periode van maximaal twee jaar vanuit hun huidige functie in die van operationeel leidinggevende te groeien. Daarbij is een plaatsingsgarantie afgegeven. Aan de openstelling van deze vacatures is met instemming van de ondernemingsraad een diversiteitdoelstelling gekoppeld. Bij de openstelling van de vacatures is vooraf bepaald hoeveel plaatsen beschikbaar zijn voor mannen, vrouwen en Nederlanders met een allochtone achtergrond. Op die manier wil Regiopolitie Groningen de diversiteit in onze samenleving weerspiegelen.
Lees verder