Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Arbeidsmarkt | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Pensionering en de langdurige gevolgen van werkloosheid

door Peter van der Meer

Onderzoek

Werkloosheid en dan vooral langdurige werkloosheid heeft een blijvend effect op het welzijnsniveau van werkenden. Zelfs als langdurig werklozen weer aan het werk gaan bereiken ze niet het welzijnsniveau dat ze hadden voordat ze werkloos werden. Dat is opvallend omdat andere grote levensgebeurtenissen niet zulke blijvende effecten hebben. Lees verder

Tijdelijk werk en welzijn

door Peter van der Meer

Onderzoek

In Nederland is het aantal mensen dat werkt op basis van een tijdelijk contract de laatste jaren sterk toegenomen. Werkgevers vinden het steeds belangrijker dat werknemers flexibel ingezet kunnen worden Lees verder

Power is a ubiquitous part of organizational life

door Jennifer Jordan

Onderzoek

Power is a ubiquitous part of organizational life. Defined as having control over valuable resources, power is a sought after commodity, as it allows people access to nice things, esteemed roles, and sometimes even opens the door for greater respect from one’s colleagues. That said, power is not an ‘either-or’ thing. Lees verder

Hoe Flexibel Mag Een Arbeidsmarkt Zijn?

door Peter van der Meer

Onderzoek

Onlangs bracht het ILO een rapport uit met hun bevindingen over ontslagbescherming en arbeidsverhoudingen. Ze kamen erachter dat tussen 2008 en 2012 veertig landen hun ontslagbescherming voor werknemers in vaste dienst hebben aangepast en dat in het merendeel van deze landen de ontslagregels zijn versoepeld. Ook is in veel landen collectief ontslag van werknemers gemakkelijker geworden.

Op basis van een meta-analyse van honderd studies vindt het ILO geen duidelijk verband tussen veranderingen in ontslagregels en arbeidsparticipatie. Dat komt omdat ze eigenlijk twee effecten vinden, afhankelijk van de uitgangssituatie. In landen met heel flexibele arbeidsmarkten levert een beperkte mate van ontslagbescherming extra banen op. Maar meer ontslagbescherming leidt tot banenverlies. In andere woorden: landen die hun inflexibele arbeidsmarkt flexibiliseren profiteren daarvan in de vorm van banengroei. Lees verder

Mag het een onsje minder meer zijn?

door Peter van der Meer

Onderzoek

Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is in de westerse wereld de inkomensongelijkheid toegenomen. Reagan begon met zijn reagonomics, dat inhield dat vooral rijke Amerikanen minder belasting gingen betalen. In het Verenigde Koninkrijk volgde Thatcher zijn voetspoor. Ook in Nederland ten tijde van de kabinetten Lubbers liep de inkomensongelijkheid langzamerhand op. De rationale hier achter was dat het weer lonend moest zijn om te werken, om zo de economie uit het slop te trekken. Is het goed beleid geweest de inkomensongelijkheid toe te laten nemen en moet het nog verder oplopen om uit de huidige crisis te komen? Lees verder

Geluk en werkloosheid

door Peter van der Meer

Onderzoek

We weten steeds meer en steeds beter waar mensen gelukkiger van worden. Sinds midden jaren negentig wordt daar door een steeds grotere groep economen onderzoek naar gedaan. In het begin richtte dit onderzoek zich veel op de vraag of meer inkomen (geld) gelukkiger maakt of niet. Nu is er meer aandacht voor andere aspecten. Er is zowaar een top zeven gemaakt van zaken waar mensen gelukkig van worden: familie relaties, financiële positie, werk, vrienden, gezondheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke waarden.

Lees verder