Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Beloning | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Mag het een onsje minder meer zijn?

door Peter van der Meer

Onderzoek

Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw is in de westerse wereld de inkomensongelijkheid toegenomen. Reagan begon met zijn reagonomics, dat inhield dat vooral rijke Amerikanen minder belasting gingen betalen. In het Verenigde Koninkrijk volgde Thatcher zijn voetspoor. Ook in Nederland ten tijde van de kabinetten Lubbers liep de inkomensongelijkheid langzamerhand op. De rationale hier achter was dat het weer lonend moest zijn om te werken, om zo de economie uit het slop te trekken. Is het goed beleid geweest de inkomensongelijkheid toe te laten nemen en moet het nog verder oplopen om uit de huidige crisis te komen? Lees verder

Straffen en belonen juist wanneer dat veel kost

door Laetitia Mulder

Onderzoek

Soms kunnen collectieve doelen alleen worden bereikt als mensen hun eigenbelang opzij zetten. Zo hebben we bijvoorbeeld alleen een functionerende infrastructuur als mensen belasting betalen, en kan er alleen goed vergaderd worden als iedereen aanwezi

Investeren in onderwijs

door Peter van der Meer

Onderzoek

De huidige staatsecretaris van onderwijs Halbe Zijlstra wil graag dat het rendement in het hoger onderwijs omhoog gaat. Door de studenten te straffen hoopt hij ze te stimuleren extra hun best te doen, maar zoals we allen weten is straffen niet de beste manier om mensen, en dus ook studenten, te stimuleren. Ik verwacht dan ook dat de straffen eerder zullen leiden tot een hogere uitval dan tot een hoger rendement, en dat is erg. Erg voor de studenten, erg voor u als ondernemer en erg voor de samenleving als geheel.
Lees verder

Nederlanders en het waarom van onbetaald overwerk

door Peter van der Meer

Onderzoek

Tot vlak voor de crisis verrichten Nederlandse werknemers in toenemende mate overwerk. Van dit overwerk was een groot gedeelte onbetaald, en ook nu nog zijn er veel werknemers die onbetaald overwerken, hoewel wat minder dan voor de economische crisis. Van de werknemers die betaald overwerken is hun productie of hun aantal gewerkte uren duidelijk te meten. Van de werknemers die onbetaald overwerken is dat veel minder het geval. Zo zijn er wetenschappers die claimen altijd aan het werk te zijn, want hun gedachten staan nooit stil.
Lees verder

When Adults Behave like Monkeys

door Jennifer Jordan

Onderzoek

Power (or lack of power) has pervasive effects on human behavior and thought. We know, for example, that in contrast to the powerless, the powerful are more likely to take action, less likely to empathize with others, and more likely to be goal-directed in their behavior. But power is often not an either-or state. From the political to the business realm, people rarely possess absolute power or powerlessness – rather, their power is in a state of flux. For example, Toyota’s current Prius crisis also exemplifies how the beautiful state of being an industry leader cannot be taken for granted. As this event shows, the privileged position can be lost in a seeming instant.
Lees verder

Hoe beloon ik mijn teamleden?

door Gerben van der Vegt

Onderzoek

Stelt u zich voor dat u de eigenaar bent van een honkbalteam met een budget van 32 miljoen euro bestemd voor spelersalarissen. Hoe zou u dat budget gebruiken? Zou u het geld gelijk verdelen over de spelers? Zou u ze betalen op basis van hun ervaring, hun bekwaamheid, of hun prestaties? Of zou u de helft van het geld spenderen aan drie of vier van de beste spelers en de rest van het geld verdelen over de anderen?
Lees verder