Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Besluitvorming | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Beloning in de Zorg: Meer dan geld alleen

door Maxim Laurijssen

Onderzoek

Gezondheidszorg is duur en dreigt onbetaalbaar te worden. Aangezien het salaris van medisch specialisten het overgrote gedeelte van de kosten in de zorgsector beslaat, is het niet meer dan logisch dat beleidsmakers inzetten op het hervormen van het beloningsstelsel in de zorg. De gedachte dat het beloningsstelsel op de schop moet is allesbehalve nieuw: Lees verder

Professionele autonomie en deregulering: een potentiële win-winsituatie in de zorg?

door Maxim Laurijssen

Onderzoek

“Het Roer Moet Om” is een collectief van bijna 8000 huisartsen in Nederland, dat probeert op te komen tegen de toenemende bureaucratie; huisartsen moeten voldoen aan steeds meer regels en eisen die door de overheid en de zorgverzekeraar worden gesteld. Lees verder

Conflict en besluitvorming in teams: De rol van de teamleider

door Bernard Nijstad

Onderzoek

In veel organisaties wordt gewerkt in teams, en vaak hebben die teams de ruimte om zelf beslissingen te nemen. Teamautonomie vereist wel bepaalde vaardigheden van teamleden, en één daarvan is de vaardigheid om goed om te gaan met onenigheid. Lees verder

De dynamiek van centraliseren en decentraliseren.

door Eric Molleman

Onderzoek

Het vraagstuk of je binnen organisaties processen moet centraliseren of juist decentraliseren is al heel oud, maar steekt regelmatig de kop weer op. Het gaat bij deze processen veelal om besluitvormingsprocessen, maar het kan ook gaan om andersoortige bedrijfsprocessen, zoals het opleiden van personeel of het beheren van voorraden. Lees verder

Hiërarchie in organisaties: is het onontkoombaar?

door Jacoba Oedzes

Onderzoek

Iedere organisatie heeft er mee te maken: de menselijke behoefte aan leiding en structuur. Aan deze behoefte kwamen organisaties lange tijd tegemoet, door te werken met duidelijke formele hiërarchieën. Hiërarchie bestaat bijna overal. Toch heeft de term voor veel mensen een negatieve connotatie, omdat hiërarchie zou leiden tot oneerlijke verdeling van kansen en middelen. Lees verder

Tired Employees Look for the “Easy” Way Out

door Jennifer Jordan

Onderzoek

We’ve all experienced one of those summer days when the weather is absolutely perfect and all we want to do is escape from the office and enjoy the sun – perhaps to take a run in the park or enjoy a drink of some sunny terrace in the city center. But instead, we must sit inside our offices and do a series of difficult tasks or sit through monotonous meetings. The experience of suppressing a desire (e.g., enjoying a sunny day) for a long period of time leads to a state that scientists term, “ego depletion.” In a state of ego depletion two things have been shown to happen: (1) we find tempting things (e.g., delicious foods) more desirable and harder to resist and (2) we like things that are easy. But what happens if these two things are pitted against one another? Lees verder