Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Creativiteit | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Slimmer Managen in de Publieke Sector

door Floor Rink

Onderzoek

“Innovatief waar het kan, verantwoordelijk waar het moet”, dit was de titel van een artikel dat Holland Management Review vorig jaar in November publiceerde. Dit artikel omschrijft een grootschalig onderzoek van TNO in samenwerking met Universiteit Leiden en de Universiteit van Groningen naar een grote uitdaging waar de publieke sector momenteel voor staat: Hoe kan het management in de publieke sector creativiteit in medewerkers stimuleren zonder daarbij de aard van hun werkzaamheden te ontkennen? Lees verder

Taak-georiënteerd leiderschap en creativiteit van medewerkers

door Ramzi Said

Onderzoek

Creativiteit, gedefinieerd als de productie van nieuwe en bruikbare ideeën, wordt steeds belangrijker voor bedrijven. In hedendaagse tijden van snelle technologische veranderingen, globalisering, en economische crisis, is creativiteit van medewerkers belangrijk voor bedrijven om mee te blijven doen in de top van het bedrijfsleven. Creativiteit is, onder andere, gerelateerd aan de prestaties en effectiviteit van organisaties, en het vergroot de overlevingskans van bedrijven op de lange termijn. Als gevolg hiervan, is een belangrijke vraag Lees verder

Creativiteit en de dood

door Bernard Nijstad

Onderzoek

Eén van de factoren die mensen onderscheidt van dieren is dat we over onze eigen dood kunnen nadenken. Dat kan belangrijke gevolgen hebben. Filosofen zoals Socrates en Schopenhauer stellen bijvoorbeeld dat filosoferen een gevolg is van onze capaciteit om over de dood na te denken: het bewustzijn van onze sterfelijkheid leidt ertoe dat we de grote vragen stellen en proberen ons bestaan te doorgronden. Lees verder

Management van creatieve ideeën: De invloed van positiemacht en prestatiedoelen

door Roy Sijbom

Onderzoek

Creativiteit en innovatie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties en worden gezien als cruciale bronnen om competitief te blijven. Leidinggevenden in middel-management posities vervullen hierbij een belangrijke rol, omdat zij verschillende niveaus binnen een organisatie met elkaar ‘verbinden’. Omdat deze leidinggevenden zowel met hun ondergeschikten als hun meerderen relaties onderhouden, zullen zij ook vanuit deze verschillende lagen van de organisatie suggesties en ideeën voor innovatie en verbetering tot zich kunnen krijgen die geïntegreerd dienen te worden. Een relevante vraag is dan ook of het uit maakt door wie een creatief idee wordt aangedragen. Ofwel, is er een verschil tussen de mate van integratie van creatieve ideeën die door een meerdere worden aangedragen ten opzichte van ideeën die door een ondergeschikte worden aangedragen?

Lees verder

Taak-georiënteerd leiderschap, relationeel leiderschap, of een beetje van beide?

door Ramzi Said

Onderzoek

Managers proberen ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk zo goed mogelijk (kunnen) doen. Er zijn uiteraard veel manieren waarop managers invloed uitoefenen op de prestaties van medewerkers, maar simpel gezegd kunnen deze manieren (of gedragingen) in twee groepen worden ingedeeld: taak-georiënteerd leiderschap en relationeel leiderschap. Lees verder

Creativiteit: flexibel denken en stug doorzetten

door Bernard Nijstad

Onderzoek

Creatief denken wordt over het algemeen geassocieerd met flexibel denken. En dat klopt. Flexibel denken betekent gebruik maken van verschillende en brede conceptuele categorieën, het leggen van nieuwe verbanden, het gebruiken van verschillende benaderingen, en het zien van het grotere plaatje. Al deze dingen zijn goed voor creativiteit. Flexibel denken is je gedachten laten gaan en dan maar zien wat er komt, en soms komt er dan iets wat werkelijk creatief is. Lees verder