Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Doeloriëntaties | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

Voice en Macht over de Leidinggevende

door Onne Janssen

Onderzoek

Van tijd tot tijd ontwaren medewerkers in hun werkomgeving onregelmatigheden en tekortkomingen, zoals fouten in producten, inefficiënte werkmethoden, ongeoorloofde werkpraktijken, of gebrekkige serviceverlening aan klanten. Lees verder

Management van creatieve ideeën: De invloed van positiemacht en prestatiedoelen

door Roy Sijbom

Onderzoek

Creativiteit en innovatie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties en worden gezien als cruciale bronnen om competitief te blijven. Leidinggevenden in middel-management posities vervullen hierbij een belangrijke rol, omdat zij verschillende niveaus binnen een organisatie met elkaar ‘verbinden’. Omdat deze leidinggevenden zowel met hun ondergeschikten als hun meerderen relaties onderhouden, zullen zij ook vanuit deze verschillende lagen van de organisatie suggesties en ideeën voor innovatie en verbetering tot zich kunnen krijgen die geïntegreerd dienen te worden. Een relevante vraag is dan ook of het uit maakt door wie een creatief idee wordt aangedragen. Ofwel, is er een verschil tussen de mate van integratie van creatieve ideeën die door een meerdere worden aangedragen ten opzichte van ideeën die door een ondergeschikte worden aangedragen?

Lees verder

Creativiteit in organisaties: De cruciale rol van middelmanagers

door Roy Sijbom

Onderzoek

In de huidige dynamische omgeving van globale competitie, zijn creativiteit en innovatie de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties om zich te kunnen aanpassen aan deze veranderende omgeving waarin zij opereren. Creativiteit en innovatie worden door organisaties dan ook gezien als belangrijke bronnen om competitief te blijven en om de levensvatbaarheid van de organisatie te waarborgen. Lees verder

Doeloriëntaties: Een focus op interpersoonlijke effecten

door Roy Sijbom

Onderzoek

Een doeloriëntatie kan worden omschreven als het doel of de motivatie die mensen hebben om goed te presteren in hun dagelijkse leven. Hierbij maakt het niet uit of het nu situaties betreft op het werk, tijdens het sporten of tijdens het volgen van onderwijs. Echter, de manier waarop mensen doelen stellen heeft directe gevolgen voor de effectiviteit van die persoon in deze bepaalde situatie. Het is daarom niet voor niets dat doeloriëntaties al jarenlang intensief worden bestudeerd. Lees verder

Reflectie en evaluatie altijd wenselijk? De negatieve kant van gezamenlijk reflecteren

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

Onderzoek heeft laten zien dat teams over het algemeen weinig stil staan bij hun dagelijkse gang van zaken. Volgens onderzoek blijkt reflecteren over het proces echter juist zeer waardevol voor het functioneren van teams. Bestaande teams hebben namelijk vaak de neiging bestaande patronen te volgen. Door van tijd tot tijd te evalueren, kunnen belangrijke problemen gesignaleerd worden en verbeteringen worden aangebracht. Het is echter de vraag of het altijd positief is voor het functioneren van teams.
Lees verder

Ik ben het oneens met jou! En nu?

door Roy Sijbom

Onderzoek

Geert en Mark, twee medewerkers binnen bouwbedrijf Over Heit, werken gezamenlijk aan een nieuw bedrijfsplan. Geert wil niet tornen aan de huidige gang van zaken, ook al gaat het economisch niet voor de wind met het bedrijf. Mark daarentegen vind dat het bedrijf fors moet bezuinigen om de komende jaren te kunnen overleven. Geert en Mark verschillen dus van inhoudelijk van mening hoe het bedrijfsplan eruit moet komen te zien. De cruciale vraag is hoe deze collega’s met deze situatie om zullen gaan. Zullen ze in goed overleg proberen te komen tot een oplossing, of zal de ene collega de mening van de ander negeren en zijn eigen zin doordrijven?
Lees verder