Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Doeloriëntaties | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Prestatiedruk: Je beter voordoen dan je bent

door Eric Molleman

Onderzoek

Mede door de mondialisering is de competitie tussen bedrijven de afgelopen decennia fors toegenomen. Dit leidt er niet alleen toe dat werknemers de nodige druk zullen ervaren om goed te presteren, maar ook dat werknemers de neiging zullen krijgen zichzelf alleen van de beste kant te laten zien. Dit wordt ook wel “impression management” genoemd.
Lees verder

Nieuwe inzichten voor effectief team functioneren

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

In prestatie situaties, zoals de werkvloer, stellen mensen zichzelf doelen. Uit een grote hoeveelheid onderzoek is gebleken dat deze doelen zeer bepalend zijn voor het gedrag en de emoties van mensen in deze settings.
Lees verder

Diversiteit en teamfunctioneren: de rol van gestelde doelen

door Anne Nederveen-Pieterse

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit inderdaad soms positieve en soms negatieve effecten heeft op het functioneren van teams. Voor organisaties is het dus van belang helderheid te krijgen over wanneer diversiteit positieve dan wel minder positieve effecten heeft. Maar vooral; hoe kunnen de positieve effecten bevorderd en de minder positieve effecten verminderd worden? Een recent onderzoek laat zien dat hierbij de doelen die teamleden zich stellen van groot belang kunnen zijn.
Lees verder

Gedachten over prestatiemanagement

door Ben Emans

Onderzoek

Bedrijven willen dat hun medewerkers hoogwaardig presteren. Dat is bepalend is voor hun concurrentiekracht en overlevingskans. Dat is het altijd al zo geweest, maar het lijkt wel of men zich daar meer en meer van bewust wordt. Het weerspiegelt zich in de aandacht die er aan prestatie-management gegeven wordt, waarbij een speciale rol voor HRM-afdelingen is weggelegd. Met procedures voor beoordelings- en functioneringsgesprekken, of wat voor naam er ook aan gegeven wordt, soms in combinatie met een of andere vorm van prestatiebeloning, probeert men de werknemers tot het uiterste van hun kunnen te laten gaan. De vraag is of dat werkt.
Lees verder

Creatieve ideeën van medewerkers: kans of bedreiging?

door Roy Sijbom

Onderzoek

Wanneer je in een Fortune 500 magazine bladert zul je (succes)verhalen tegenkomen waarin innovatieve organisaties allerlei geweldige productideeën hebben gekregen die zijn aangedragen door de ‘gewone’ man. Dit betekent waarschijnlijk dat binnen deze organisaties de medewerkers worden aangemoedigd om naar voren te komen met ideeën voor verbetering. Wanneer je dergelijke verhalen hoort zul je ongetwijfeld denken: Wie kan het er nu mee eens zijn dat het openen van de deuren voor suggesties en ideeën van medewerkers niet tot grote product doorbraken en successen leidt?
Lees verder

Promotie Marijn Poortvliet

door Niels van der Kam

Evenement

In dit proefschrift wordt gekeken naar de invloed van prestatiedoelen op informatie-uitwisseling. Prestatiedoelen zijn doelen die mensen aannemen in prestatiesituaties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen masterydoelen, waarbij mensen gericht zijn op verbetering van hun eigen prestaties, en performancedoelen, waarbij mensen beter willen zijn dan anderen. Uit het onderzoek bleek dat masterydoelen leiden tot meer openheid dan performancedoelen wanneer mensen taakgerelateerde informatie aan anderen verstrekken.
Lees verder