Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Feedback | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Mindset: The New Psychology of Succes!

door Hanneke Grutterink

Boekrecensies

Onze mindset bepaalt hoe we gedrag van onszelf en anderen interpreteren, hoe en wat we leren en wat voor uitdagingen we aangaan in ons leven en werk. En vooral hoe het ons kan belemmeren of helpen ons maximale potentieel te realiseren.
Lees verder

Reflectie en evaluatie altijd wenselijk? De negatieve kant van gezamenlijk reflecteren

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

Onderzoek heeft laten zien dat teams over het algemeen weinig stil staan bij hun dagelijkse gang van zaken. Volgens onderzoek blijkt reflecteren over het proces echter juist zeer waardevol voor het functioneren van teams. Bestaande teams hebben namelijk vaak de neiging bestaande patronen te volgen. Door van tijd tot tijd te evalueren, kunnen belangrijke problemen gesignaleerd worden en verbeteringen worden aangebracht. Het is echter de vraag of het altijd positief is voor het functioneren van teams.
Lees verder

Zelfevaluaties van raden van commissarissen – motieven om wel of geen feedback te zoeken

door Dennis Veltrop

Publicaties

De houding van een raad van commissarissen kan variëren van een passieve raad, waarbij de bestuursvoorzitter de facto de leidende rol heeft, tot een kritische raad, waarbij de raad tevens dient als mentor en klankbord voor het bestuur. Wat maakt het verschil? Waarom zijn sommige raden van commissarissen effectief in het kritisch monitoren en adviseren van het bestuur en anderen niet? Ons inziens speelt reflectie op het eigen functioneren een belangrijke rol. Feedback geeft commissarissen de mogelijkheid om het functioneren van de raad bespreekbaar te maken, disfunctionele routines en verbeterpunten te identificeren, en daar vervolgens actie op te ondernemen. Gezien de duidelijk toegevoegde waarde van een evaluatie, waardoor komt het dan dat er zoveel weerstand bestaat bij raden van commissarissen en individuele commissarissen als het gaat om feedback?
Lees verder

Kritiek en Zelfvertrouwen: Waar maken mensen zich druk over?

door Roy Sijbom

Onderzoek

In het algemeen vinden mensen het niet fijn om kritiek te krijgen. Door kritiek wordt je namelijk op je tekortkomingen of fouten gewezen. Deze kritiek kan ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen van mensen afneemt. Immers, als je te horen krijgt dat je iets niet goed hebt gedaan zal dit ervoor zorgen dat je aan je eigen capaciteiten begint te twijfelen. Niemand wil namelijk afgewezen worden. Vanuit dat oogpunt kan zelfvertrouwen worden gezien als een indicator dat aangeeft hoe goed je het op sociaal inter-persoonlijk gebied doet.
Lees verder

Op zoek naar feedback

door Niels van der Kam

Onderzoek

Feedback is in organisaties een veelgebruikt mechanisme om werknemers te voorzien van informatie over hun functioneren en ontwikkelmogelijkheden. Deze feedback komt allang niet altijd meer van direct leidinggevenden. Veel organisaties maken gebruik van feedback die wordt gegeven door medewerkers van de leidinggevende (upward feedback) of feedback gegevens door een brede groep betrokkenen (360-graden feedback). De veronderstelling bij het voorzien van feedback is dat de ontvanger ervan deze informatie gebruikt om het beeld dat hij of zij heeft van het eigen functioneren te toetsen en waar nodig bij te stellen. Maar gebeurt dat eigenlijk wel? Lees verder

Gebruik maken van machtsverschillen binnen teams

door Gerben van der Vegt

Publicaties

Binnen alle groepen komen machtsverschillen voor. Dat zien we in het dierenrijk maar ook binnen groepen mensen in organisaties. Deze verschillen worden veroorzaakt door onder andere verschillen in leeftijd, ervaring, en kennis of door contacten met belangrijke anderen. Deze machtsverschillen zijn nuttig omdat op basis daarvan een hoop duidelijkheid ontstaat. Naar wie moeten we luisteren als er knopen moeten worden doorgehakt? Het zorgt ervoor dat groepen efficiënt kunnen werken.
Lees verder