Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Innovatie | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior

How to get wise employees: Cultivate their wisdom

door Jennifer Jordan

Onderzoek

In a thought-provoking article in the journal Research in Organizations, Barry Schwartz (2011) argues that rules and incentives put in place to help keep our organizations functioning are the very things standing in the way from having wise organizations – that is, organizations that make ethical choices. This statement was particularly thought-provoking for me, Lees verder

Het Bevorderen van Innovatief Werkgedrag

door Floor Rink

Onderzoek

Veel organisaties proberen hun medewerkers te prikkelen om innovatiever te gaan werken. Innovatieve werknemers dragen immers bij aan het concurrentievermogen van een organisatie; ze vernieuwen zichzelf en zijn gericht op het verbeteren van bedrijfsprestaties. Lees verder

Management van creatieve ideeën: De invloed van positiemacht en prestatiedoelen

door Roy Sijbom

Onderzoek

Creativiteit en innovatie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor organisaties en worden gezien als cruciale bronnen om competitief te blijven. Leidinggevenden in middel-management posities vervullen hierbij een belangrijke rol, omdat zij verschillende niveaus binnen een organisatie met elkaar ‘verbinden’. Omdat deze leidinggevenden zowel met hun ondergeschikten als hun meerderen relaties onderhouden, zullen zij ook vanuit deze verschillende lagen van de organisatie suggesties en ideeën voor innovatie en verbetering tot zich kunnen krijgen die geïntegreerd dienen te worden. Een relevante vraag is dan ook of het uit maakt door wie een creatief idee wordt aangedragen. Ofwel, is er een verschil tussen de mate van integratie van creatieve ideeën die door een meerdere worden aangedragen ten opzichte van ideeën die door een ondergeschikte worden aangedragen?

Lees verder

Creativiteit op de werkvloer: niet uitsluitend bij Apple en Facebook!

door Roy Sijbom

Onderzoek

Wanneer mensen wordt gevraagd naar hun associaties aangaande creativiteit binnen organisaties, en meer in het bijzonder creativiteit van werknemers, dan is de kans groot dat er voorbeelden worden gegeven van creatieve organisaties zoals Apple en Facebook. Dit is natuurlijk niet geheel onterecht, maar het zorgt er tegelijkertijd wel voor dat er een ietwat eenzijdig en dus onvolledig beeld ontstaat over wat creativiteit van werknemers precies inhoudt. Lees verder

Creativiteitsbarrières in Organisaties

door Onne Janssen

Onderzoek

In een onderzoek van de American Management Association1 is aan 500 topmanagers gevraagd wat hun organisatie moet doen om te kunnen overleven in de 21ste eeuw. Een veel gegeven antwoord was “creativiteit en innovatie in de praktijk brengen” – creativiteit is het genereren van originele ideeën voor verbetering en vernieuwing, terwijl innovatie de implementatie van deze ideeën behelst. Lees verder

The Marshmallow Challenge

door Niels van der Kam

Onderzoek

Wat hebben 20 spaghetti, 1 meter tape, 1 meter touw en een marshmallow te maken met creativiteit en innovativiteit? De Marshmallow Challenge heeft het antwoord.
Lees verder