Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Warning: Creating default object from empty value in /srv/psa05/hrmexpertise.nl/subdomains/blog/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156 Innovatie | Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior | Pagina 2

Duidelijke verwachtingen van leidinggevenden: verhelderend of beklemmend?

door Anne Nederveen-Pieterse

Onderzoek

Voor veel mensen is het voor de hand liggend dat een leidinggevende duidelijkheid moet scheppen voor zijn of haar werknemers. Wat wordt er precies van de medewerkers verwacht? Waar worden ze voor beloond? Alleen als dit duidelijk is weet een werknemer waar hij/zij aan toe is en kan hij/zij optimaal functioneren. Bovendien zijn de beloningen die verstrekt worden bij het behalen van de gestelde doelen (dit hoeven overigens geen financiele beloningen te zijn, een blijk van waardering van de ‘baas’ is vaak ook een grote beloning) stimulerend en motiverend zijn voor de medewerker.
Lees verder

Transformationeel leiderschap goed voor de innovativiteit van werknemers? Of niet altijd?

door Anne Nederveen-Pieterse

Publicaties

Innovativiteit is van groot belang voor de effectiviteit en overlevingskans van organisaties. Zeker gezien de huidige turbulente economische omstandigheden is het voorblijven van de competitie uiterst belangrijk voor organisaties. Vanzelfsprekend ontstaan innovaties niet vanzelf en zijn het de medewerkers in een organisatie die innovaties tot stand brengen. Om deze reden is het zeer waardevol voor organisaties te achterhalen hoe het management de innovativiteit van de medewerkers kan vergroten.
Lees verder

Onzeker over je baan, en dan?

door Floor Rink

Onderzoek

De crisis hakt erin op de werkvloer, zo meldde Trouw op 5 september jongstleden. Een representatieve groep van 546 werkende Nederlanders vulde namens Trouw online een vragenlijst in. De centrale vraag was wat medewerkers in deze tijden motiveert op het werk. Uit het onderzoek blijkt dat nu de eerste ontslagrondes zijn geweest, een derde van de ondervraagden vreest voor verlies van zijn of haar baan.
Lees verder

Nieuwkomers: Een bron van innovatie?

door Floor Rink

Onderzoek

In de hedendaagse kenniseconomie wordt veel aandacht besteed aan technische vernieuwingen en het ontwikkelen van nieuwe industrieën. Onder deze omstandigheden is innovatie van cruciaal belang voor de marktpositie en concurrentiekracht van organisaties. Een organisatie is innovatief wanneer zij in staat is om regelmatig vernieuwende en nuttige ideeën, processen, producten en/of procedures te ontwikkelen en te implementeren. Innovatie heeft een belangrijke sociale component, en is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin er binnen een organisatie op een effectieve wijze kennis en vaardigheden met elkaar uitgewisseld wordt.
Lees verder

Symposium Managing Human Resources

door Niels van der Kam

Evenement

Thema’s als leiderschap, diversiteit, innovatie en teamwork zijn “hot topics” binnen veel organisaties. Maar ook binnen de academische wereld staan deze thema’s volop in de belangstelling. Uitwisseling van kennis en expertise lijkt dus vanzelfsprekend. Toch gebeurt het weinig. Juist daarom organiseert het Expertise Center HRM&OB van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen dit jaar op 18 september een symposium met als ondertitel “Bridging Science and Practice”. Lees verder

Artikel Gerben van der Vegt in G&O

door Niels van der Kam

Publicaties

In augustus publiceerde Gedrag & Organisatie een speciale uitgave in de reeks ‘Creatieve en innovatieve werkprestaties’. Een van de auteurs was Gerben van der Vegt met een artikel getiteld: De relatie tussen expertisediversiteit en teaminnovativiteit: de modererende werking van taakafhankelijkheid en taakflexibiliteit. Lees verder